Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Prøveforelesning

Prøveforelesning : Therese Nesset (arkeologi)

Therese Nesset prøveforeleser for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, torsdag 8. desember 2022.

Hovedinnhold

Tema for prøveforelesning

“Fra forvaltningsarkeologi til forskning - Diskuter utfordringer og muligheter ved bruk av forvaltingsarkeologiens resultater innen forskningen på middelalderens rurale miljøer"

 

Åpent for alle interesserte.