Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
forskergruppe

Den antikke verden

Forskergruppen Den antikken verden har som overordnet formål å skape en samarbeidsplattform for forskning og undervisning i antikken og forene forskere fra UIB og andre universiteter.

Mosaikk av en romersk robåt. Fra Bardo musum, Tunisia
Foto/ill.:
Wikimedia Commons

Hovedinnhold

I tillegg til å samle antikkforskere i Bergen, vil forskergruppen bidra til å forbedre nasjonalt og nordisk samarbeid om antikkforskning.

Forskergruppen 'den antikken verden' har som overordnet formål å skape en samarbeidsplattform for forskning og undervisning i antikken og forene forskere fra Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR), Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE), Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) og andre universiteter.

I tillegg til å samle antikkforskere i Bergen, vil forskergruppa også bidra til å forbedre nasjonalt og nordisk samarbeid om antikkforskning. Her vil vi spesielt samles rundt å bruke de norske instituttene i Roma og Athen, som vi har et særskilt nasjonalt ansvar for å opprettholde aktiviteten ved.

Vi har også felles interesser i å utvikle nasjonale strategier for å opprettholde et sterkt undervisningstilbud i antikke fag, og øke rekrutteringen av bachelor, master- og PhD-studenter.

Pågående prosjekter

O Muse, tell me of that man of many ways, who travelled
Far and wide, after he sacked the sacred citadel of Troy;
Many mens’ cities he saw and knew their minds,
Many pains too he suffered at sea (Homer, Odyssey. 1.1-4)

Fra de tidligste episke fortellingene om de heroiske vandringene til Odyssevs og Gilgamesj til den tidlige kristne pilegrimsreisen til 'Det hellige land' i senantikken, har mennesker vært opptatt av farene og fordelene ved å reise. Mobilitet, både innenfor eget fellesskap eller på tvers av grenser, skaper nettverk, muliggjør (tverr)kulturell kontakt og legger til rette for endringer. Selv om den antikke verden manglet de raske metodene for reise og massekommunikasjon som definerer den moderne verden, var den likevel en verden av reise, interaksjon og kommunikasjon. Fra omreisende individer, som handelsmenn, pirater og munker, til multietniske imperier som strekker seg til kantene av den kjente verden, har mange agenter og institusjoner lettet mobilitet og kontakt. I denne verden var urbane samfunn ofte noder i disse nettverkene. Denne forskergruppen er interessert i mobiliteten til individer (menneskelige og guddommelige), varer og tekster, samt ideer, og rollen bysentre spilte i formidling og distribusjon. Den vil se både på nettverk på makronivå og på individuelle casestudier.

Semesterplan vår 2024

Onsdag 21.januar
kl. 12.15

Fynn Riepe – New Research on a Bathhouse from Northern Syria
Sted: Classics Library in HF-bygget; Rom 373

Onsdag 7.februar
kl. 12.15

Christina Videbech - Sindets Ild: Sindssygdom og galskab i antikken - Et tværfagligt bogprojekt
Sted: Classics Library in HF-bygget; Rom 373
Onsdag 21.februar
kl. 12.15
Sotiria Rita Koutsopetrou-Møller - TBA
Sted: Classics Library in HF-bygget; Rom 373
Onsdag 28.februar
kl. 12.15
Annika Os - Ancient History in the Norwegian School system"
Sted: Classics Library in HF-bygget; Rom 373
Onsdag 6.mars
kl. 12.15
Tomas Larsen Høisæter - Like Islands in a Sea of Sand – NFR Project presentation
Sted: Classics Library in HF-bygget; Rom 373
Onsdag 20.mars
kl. 12.15
Ingvild Gilhus - Conception of animals in Egyptian monastic texts (4-5th centuries CE)
Sted: Classics Library in HF-bygget; Rom 373
Onsdag 3.april
kl. 12.15
Moa Christina Airijoki - Tending the Garden of the Monks: Investigation of a Medieval Copto-Arabic Apophtegmata Patrum Recension
Sted: Classics Library in HF-bygget; Rom 373
Onsdag 17.april
 
 
Mandag/tirsdag 22-23. april
TBA
GUEST LECTURE: Gerhard van der Heever - Of Materiality, Cultic Spaces, and Agency … and Discourse in Between: The Entanglement of Religious Space, Discourse, and Practice in Two Case Studies – Two Mithraea and the Church of the Holy Sepulchre
Sted: TBA
Onsdag 1.mai
 
Arbeiderdagen
Onsdag 15.mai
kl. 12.15
Rhiannon Williams - Trajectories of Religious Transmission. Christianity in Kharga Oasis.
Sted: Classics Library in HF-bygget; Rom 373
Onsdag 29.mai
kl. 12.15
Sissel Undheim - Disseminating gods. Religion and “popular culture” in antiquity.
Sted: Classics Library in HF-bygget; Rom 373

 

Greek reading group

Hver torsdag
kl. 16.15
Greek Reading Group -  Lucian’s Περὶ τῆς Συρίης Θεοῦ / De Dea Syria
Sted:  Special Collections in HF-bygget
 

Program høst 2023

Onsdag 30. august
fleksibel
Lesegruppe klassisk språk
Torsdag 7. september
kl. 16.30

Prøveforelesning Christina Videbech
sted: Sydneshaugen skole, Aud. B

Fredag 8. september
kl. 09.30 - 13
Disputas: Christina Videbeck"Quo Vadis, Romane?"
sted: Sydneshaugen skole, Aud. B
Onsdag 13. september
fleksibel
Lesegruppe klassisk språk
Onsdag 20. september
kl. 12.00 - 14
Introduksjon stipendiatene Fynn Riepe og Annika Os
sted: Sydneshaugen skole, grupperom H
Torsdag/fredag 28-29. septemberATHEN, Norsk institutt i Athen
Onsdag 4. oktober
fleksibel
Lesegruppe klassisk språk
Tirsdag 18. oktober
kl. 14.15 - 16

Sotiria Koutsopetrou-Møller - The legal remedies for rape in the Roman Republic and Principate
sted: HF-bygget, Seminarrom 217

Onsdag 25. oktober
kl. 12.00 - 14
Christina Videbeck - Prosjektbeskrivelsen (mobilitetsstipendiet)
sted: Classics library in HF-bygget (373)
Onsdag 1. november
fleksibel
Lesegruppe klassisk språk
Onsdag 8. november
kl. 12.00 – 14
Jørgen Bakke - Travelling Images from Ancient Athens
sted: Classics library in HF-bygget (373)
Onsdag 15. november
fleksibel
Lesegruppe klassisk språk
Onsdag 22. november
12.00 – 14

sted: Classics library in HF-bygget (373)

Onsdag 29. november
kl. 12.15 - 14
Simon Malmberg - Romas elvemurer: når bygdes de, og hvorfor?
sted: Sydneshaugen skole, Seminarrom K
Onsdag 6. desember
kl. 12.00 - 14
Christina Videbeck - Sindets Ild: sindssygdom og galskap i antikken - Et tværfagligt bogprosjekt
sted: Classics library in HF-bygget (373)

Disputas høsten 2023

Christina Videbech disputerer 8.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Quo Vadis, Romane?".

I starten av det 5. århundre risset en besøkende på Romas forum inn en kristen graffiti på et av områdets hedenske templer. Graffitien er et klart uttrykk for hvordan Romas befolkning dannet og brukte det byrommet som deres mektige historie hadde etterlatt. Denne avhandlingen undersøker hvordan Romas menneskelige aktører mellom 312 og 630 brukte Roma med utgangspunkt i Forum Romanum, Forum Traiani og Peterskirken. De tre lokasjonene analyseres ved å kombinere arkeologiske, epigrafiske og skriftlige kilder. Stedenes bruk analyseres, sammenliknes og fortolkes i et tidsmessig og romlig rammeverk basert på resilience theory, collective memory og teori om activity spaces.

Avhandlingen konkluderer med at når man sammenlikner de tre stedene, skilte Forum Traiani seg ut, mens Peterskirken og Forum Romanum delte mange likheter. Videbech argumenterer for at disse likhetene skyldtes at kirken ble konstruert som et minnemonument gjennom sin arkitektur og mytifisering. Samtidig garanterte de historiske fora at det romerske samfunnet var intakt til tross for Roma sin utvikling. Likevel viser kildene en pragmatisk tilnærming til de gamle monumentene, der de som ble brukt, ble prioritert når det kom til restaureringer. Det er derfor interessant at det ikke kan påvises vedlikehold på Forum Traiani i siste del av perioden. Det manglende vedlikeholdet var et resultat av et tilsynelatende ønske om å holde forumet uberørt av kristendommen og Romas ikke-aristokratiske innbyggere. Forumet ble irrelevant for Romas befolkning mens Forum Romanum tilpasset seg og ble brukt i hverdagen til Romas innbyggere. Det rene, hvite bildet av Roma, ofte sett i moderne rekonstruksjoner, var sjelden virkeligheten. Roma utviklet seg kontinuerlig gjennom behovene til et bredere spekter av aktører, ikke bare den øverste eliten. Etter hvert som nye kristne alternativer dukket opp til tradisjonelle offentlige rom, trengte Romas fora mer enn unik historie for å forbli relevante – de trengte menneskene.

Les mer om disputasen

Program våren 2023

Tirsdag 17. januar
kl. 12.15–13
Christian Bull - Astral Healing in the Hermetica
Tirsdag 24. januar
kl. 12.15–13
Lesegruppe klassisk språk
Tirsdag 31. januar
kl. 12.15–13
Christina Videbech – Roman graffiti
Tirsdag 7. februar
kl. 12.15–13
Lesegruppe klassisk språk
Tirsdag 14. februar
kl. 12.15–13
Sissel Undheim - From taking the veil to changing the garb
Tirsdag 21. februar
kl. 12.15–13
Lesegruppe klassisk språk
Tirsdag 7. mars
kl. 12.15–13
Lesegruppe klassisk språk
Tirsdag 14. mars
kl. 12.15–13
Ivan Miroshnikov  – "So too it happens with unreasoning animals": Towards a New Edition of Coptic Literary Manuscript 1220.
Tirsdag 21. mars
kl. 12.15–13
Lesegruppe klassisk språk
Tirsdag 28. mars
kl. 12.15–13
Marijn Visscher – The Seleucid kings in the Sibylline Oracles
Tirsdag 11. april
kl. 12.15–13
Simon Malmberg – Resilient Ports: a new perspective on harbours in the city of Rome
Tirsdag 18. april
kl. 12.15–13
Lesegruppe klassisk språk
OBS! Torsdag 20. april kl. 12.15–13AVLYST Tomas Høisæter – Sten Konow og utforskinga av Xinjiang
Tirsdag 25. april
kl. 12.15–13
Lesegruppe klassisk språk 
Tirsdag 2. mai
kl. 12.15–13
Lesegruppe klassisk språk 
OBS! Fredag 5. mai
kl. 12.15–13
Gjesteforlesning – dr. Chris Siwicki (The Norwegian Institute in Rome) – 'The Romans Who Didn't Build'
Sted: Sydneshaugen skole, seminarrom K 
Tirsdag 16. mai
kl. 12.15–13
Gjesteforelesning – dr. Sam Newington (University of Aberdeen) – 'Corporeal defilement and beautification in Sappho's poetry'
Sted: HF-bygget, undervisningsrom 264
OBS! Onsdag 24. mai
kl. 16.15–17 
+ drinks
Dr. Tomas Høisæter (HVL) – 'Sten Konow og utforskinga av Xinjiang'
Sted: Sydneshaugen skole, seminarrom K 
OBS! Fredag 9. juni
kl. 10.15
Workshop – prof. Elisa Uusimäki (Aarhus) – 'Women, Travel and Transformation in the Ancient Jewish Tradition' + response
Sted: Sydneshaugen skole, seminarrom K