Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Boklansering

Routledge Handbook of Contemporary India og Hindu Diasporas

Professor Knut A. Jacobsen ved AHKR er redaktør for den reviderte og oppdaterte utgaven av Routledge Handbook of Contemporary India, i oktober kom han også ut med boka Hindu Diasporas.

Bokomslag av boken "Routledge Handbook of Contemporary India"
Foto/ill.:
Routledge

Hovedinnhold

Routledge Handbook of Contemporary India kom i november ut i en andreutgave, revidert og utvidet. India ble i 2023 verdens folkerikeste land og landet spiller en stadig større rolle i verdenssamfunnet ikke minst på grunn av sin store befolkning på nærmere en og en halv milliard og den kontinuerlige store verdensomspennende migrasjonen av indere. Redaktøren av Routledge Handbook of Contemporary India er Knut A. Jacobsen. Han er professor i religionsvitenskap ved AHKR med India som forskningsfelt, og en ledende ekspert på religion og samfunn i India.

Førsteutgaven ble utgitt i 2015 og er et anerkjent autoritativt vitenskapelig verk om samtidens India. Andreutgaven er mer innholdsrik med tilsammen 38 kapitler og med nytt innledningskapittel. Kapitlene fra førsteutgaven er oppdatert og det er i tillegg seks nye kapitler som omhandler det siste tiårs utvikling i India som særlig har vært preget av hindunasjonalismens nye politiske og kulturelle dominans i India. Førsteutgaven av Routledge Handbook of Contemporary India kom ut i 2015, men de fleste av bokens kapitler var skrevet før det hindudominerte Bharatiya Janata Party kom til makten etter valgseieren i 2014. Andreutgavens nye kapitler omhandler hindunasjonalismens ideologiske fundament, internasjonale nettverk som støtter denne ideologien, hindunasjonalismens forståelse av renhet, kuens hellighet i samtidens politikk og klassesamfunn, årsakene til hindunasjonalismens popularitet i nordøst India, og ny skjønnlitteratur skrevet av indiske «urinnbyggere» og Daliter. 

Bokens kapitler er organisert i fem hoveddeler: fundament; India og verden; samfunn, klasse, kaste og kjønn; religion og mangfold; og kulturell endring og innovasjon. Kapitlene tar opp emner som den indiske grunnloven, demokratiet som stabil styreform i India, Indias økonomiske grunnlag, utdannelsessystemer, jordbruket, det ideologiske grunnlaget for overgangen til hindu flertallsdominans, utenrikspolitikk, migrasjon og diaspora, yogaens transnasjonale historie, økonomisk politikk, klasse og kaste, korrupsjon, regionalt perspektiv, kjønn, adivasi, religioner, litteratur, endrede matvaner, og hvordan tradisjonell medisinsk kunnskap har tilpasset seg nye sykdomsbilder. Bidragsyterne er internasjonale eksperter fra mange land, universiteter og fagområder.

Hindu Diasporas som også er redigert av Knut A. Jacobsen gir oversikt og historiske, etnografiske empiriske studier av de religiøse tradisjonene og praksisene til de viktigste hinduistiske diasporaene på alle verdens kontinenter. Boka dokumenterer den viktige rollen som migrasjon har i den geografiske utvidelsen av hinduismen, og viser det store mangfoldet av hinduistiske tradisjoner og den sentrale rollen det har til internasjonale nettverk og globale strømmer. Boka inkluderer perspektiver fra flere ulike forskere som jobber på tvers av ulike felt av hinduistiske studier.