Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Feltkurs om religionsbyen Bergen

Religionsbyen Bergen og Blended Intensive Programme (BIP)

For første gang arrangerer Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) et Blended Intensive Programme (BIP) i Bergen. Tema for AHKR’s første BIP er «Religionsbyen Bergen – et feltkurs».

Kollasj med bilder av Bergen som viser undervisning, religiøse samfunn og byen.
Foto/ill.:
Anne Mailin Selland (bilder) og Marlene Møller (kollasj)

Hovedinnhold

Feltkurset arrangeres av religionsvitenskap, ved professor Alexander van der Haven, 14.-18. mai 2024.

«En BIP er et kortere fysisk intensivprogram, med krav om deltakere fra minst tre europeiske universiteter, i tillegg til digitalt før- og etterarbeid»

- forteller van der Haven, initiativtaker, foreleser, kursansvarlig og koordinator – med hjelp av RELV student og organisatorisk talent Dagfinn Tveisme – av BIP’en, da vi huker ham i gangen for et par ord.

Den vakreste uken i mai vil derfor religionsvitenskap, med van der Haven i spissen –sammen med kollegaer og utvalgte studenter i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen – ønske et tjuetalls studenter fra universitetene i Leipzig, Malta og Vilnius velkommen i Bergen.

De internasjonale studentene kommer sammen med en håndfull kollegaer fra de tre partnerinstitusjonene, og sammen skal de over fem dager, lære og utveksle erfaringer. Programmet er variert, med studentpresentasjoner, teori og analyser, og deltakerne blir drillet i praktisk feltarbeid; forberedelse, gjennomføring, analyse og oppsummering av funnene i feltarbeidet.  På kurset vil studentene få opplæring i hvordan man i et bybilde vil kunne gjenkjenne og kritisk evaluere uttrykk for religiøst mangfold fra humanistiske og samfunnsvitenskapelig perspektiver. Kurset vil også vektlegge religiøse minoriteter i en lokal og transnasjonal kontekst. I tillegg skal studentene utføre og presentere om feltarbeid de skal gjøre både blant forskjellige religiøse samfunn i Bergen og til slutt på 17. mai paraden i Bergen, og det blir spennende å se hva de vektlegger og hvordan de fortolker dette fra et internasjonalt perspektiv.

«Vi gleder oss masse, men det er ennå mye som skal ordnes», sier van der Haven avslutningsvis, før han haster videre av gårde.