Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Gjesteforelesning

Tidig kyrklig organisation i Norden, ssk. Sverige

21. mai inviteres alle interesserte til gjesteforelesing ved professor i skandinaviske studiar, Stefan Brink frå The University of the Highlands and Islands. Stefan Brink vil halde foredraget «Tidig kyrklig organisation i Norden, ssk. Sverige»:

Bilde av fin natur, blå himmel og grønne enger med en kirke i bakgrunnen
Foto/ill.:
Stefan Brink

Hovedinnhold

I regi av forskargruppa Middelalderhistorie inviteres alle interesserte til ei gjesteforelesing ved Stefan Brink.

 «Tidig kyrklig organisation i Norden, ssk. Sverige»:

I mitt föredrag tänker jag kommentera kristnandeprocessen i Norden och det tidiga kyrkobyggandet (helt kort), något mer om vem eller vilka som deltog i det äldsta kyrkobyggandet, ecklesiastika organisationen i Norden och dess utveckling fram till sockenbildningen. Merparten av föredraget kommer att vara en diskussion om hur sockenbildningen regionalt har sett ut i Norden, framförallt i Sverige, och därvid komma in på vad jag i sammanhanget kallar den norrländska paradoxen (vilken ur ett nordiskt perspektiv torde vara det mest spännande och oväntade). Slutligen kommer jag att diskutera när sockenbildningen äger rum och på vilka grunder forskningen har att bygga på, och då också informera om dagsfärsk forskning som ger ny kunskap om tiden för sockenbildningen utifrån särskilt dendrokronologiska dateringar av äldre kyrkor.

 

Alle er hjarteleg velkomne!