Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Nye bøker

Folkelig religiøsitet

Om "Guruen i granskogen" og andre fortellinger om folkelig religiøsitet

Hovedinnhold

Folketro og folkelig religiøsitet

Professor Torunn Selberg har nylig fått utgitt boken Folkelig religiøsitet. Et kulturvitenskapelig perspektiv på Scandinavian Academic Press.

"Folkelig religiøsitet" betegner religiøs virksomhet som er utenfor de tradisjonelle religiøse institusjoner og skrifter, eller som det står i omtalen til forlaget:

"Folkelig religiøsitet befinner seg utenfor organiserte og anerkjente former for religion, og omfavner både det som tradisjonelt er blitt kalt overtro og det vi kaller nyreligiøsitet. Disse ideene formidles primært gjennom folks fortellinger om sine opplevelser".

- Nyreligiøsitet blir ofte brukt som betegnelse på disse fenomenene, men ofte har de en henvisning til fortiden, forteller Selberg.

Folketro og folkelig religiøsitet er heller ikke noe "nytt" fenomen, og i boken beskrives fortidig folketro og - helbredere. Det er blant annet informantfortellinger om den kjente helbrederen "Losen", Henrik Schei, som var virksom i Bergen på 40- og 50 tallet. Losen kan sammenlignes med dagens "Snåsamann", Joralf Gjerstad.

"Guruen i granskogen", handler om en mann opprinnelig fra Bergen, Tor Opheim, som nå kaller seg Vasant Swaha. Han opprettet i 2000 et "retreat senter" i en bygd i Valdres. Senteret ble først kalt Mystic Mountain, men ble senere omdøpt til "Dharma Mountain". Selberg skriver om avisdiskusjoner og avisfortellinger om senteret og Vasant Swaha, både fra lokale medier og riksmedier.  

"Religion smurt tynt utover"

I boken beskrives også fenomener som i utgangsgpunktet ikke nødvendigvis er religiøse, men som får en religiøs utforming. Som eksempel nevner Selberg turistmål som beskrives i et religiøst språk.

- "Religiøs turisme" kan være vanskelig å avgrense, forteller Selberg. Det kan ofte være en vanlig turistreise der det er elementer av religion/meditasjon. Dette inngår som en del.

Selberg referer til den britiske religionsviteren Paul Heelas, som hevdet at "det hellige blir mindre hellig og det profane mindre profant". I prosjektet «Myte, magi og mirakel i  møte med det moderne» kalte vi det for  "religion smurt tynt utover" , og mente med det at moderne religiøsitet kan være vanskelig å lokalisere, den dukker opp overalt i sammenhenger vi ikke er vant til at religiøsitet har en plass.

Selberg beskriver tradisjonell folketro og folkelig religøsitet i sin tilnærming til "moderne" nyreligiøsitet/New Age.