Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Erik Østby emeritus

Professor Erik Østby ble pensjonist i sommer. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap markerte hans overgang til emeritus med mottakelse torsdag 8.september.

Hege bakke-Alisøy, Erik Østby og Torill Østby
Foto/ill.:
Arne Mykkeltveit

Hovedinnhold

Forskning ved Middelhavsområdet

Ikke mange som går av i vitenskapelige stillinger på Det humanistiske fakultetet opplever å få sin stilling lyst ut før de slutter. Men det har Erik Østby gjort. Fakultetet er allerede i gang med å ansette en etterfølger til stillingen. Hele 18 søkere meldte seg, noe som kan sees som en indikasjon på at det er gjort en god jobb med å bygge opp fagfeltet i Bergen.

Professoratet i klassisk arkeologi er nokså nytt i Bergen. Østby kom til det daværende Arkeologisk institutt i 1999, i det nyopprettede professoratet. Før den tid hadde han en professor II stilling ved fakultetet og hadde sitt hovedvirke som styrer ved Det norske instituttet i Athen. Østbys forskningsområde har vært middelhavsområdet, først Sicilia, så Hellas, der han har ledet Tegeaprosjektet i Arkadia samt andre prosjekter.

Østby slutter i en alder av 66 og går av på AFP. Han ønsker å fullføre arbeid med en del forskningsprosjekter og kan nå vie seg mer til dette.

Språkmektig, kunnskapsrik og generøs

Det var mange gratulanter ved markeringen den 8. I tur og orden takket instituttleder Christhard Hoffmann, prodekan Jan Oldervoll, professor Ingvild Øye fra det arkeologiske fagmiljø, professor Christian Meyer fra det flerfaglige antikkmiljøet, stipendiat Hege Bakke-Alisøy, førsteamanuensis Jørgen Bakke fra det flerfaglige antikkmiljøet, professor og kollega Randi Håland og professor og tidligere student Torill Lindstrøm

Flere av gratulantene trakk frem Østbys vennlighet og generøsitet, både som kollega og veileder, samt hans store kunnskapsrikdom. Selv om Østbys forskningsområde skiller seg fra andre i fagmiljøet, stiller han alltid opp og kan bidra med kunnskaper overfor andres forskning.

Østby behersker mange språk, og har foruten å publisere på skandinaviske språk; publisert på italiensk, tysk, engelsk og gresk. "Han spiser språk", som en av gratulantene uttrykte det. Østby har vært opptatt av at man skal ha en dialog med forskningsmiljø i de landene der han har vært engasjert. Dette innebærer også publisering på det nasjonale språket.

Østby sitt forskningsområde har innebåret at han har tilbrakt mye tid i Middelhavsområdet, og også at mange av hans nærmeste faglige samarbeidspartnere er utenfor Norge og Bergen. Dette ble særlig illustrert ved Jørgen Bakke, som leste opp hilsener fra kollegaer i utlandet.

I sin tale til slutt oppsummerte Østby at han hadde forestilt seg at han kom til å arbeide i Oslo og at det var der han hadde studert. Når det ble Bergen var han likevel glad for dette og fortalte at han hadde likt seg her. Han fremholdt til slutt at mens man mange steder i Europa bygger ned antikke miljø, så skjer dette ikke i Bergen.