Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Sanskrit på begynnernivå

AHKR tilbyr i høst kurs i sanskrit. Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo er de eneste institusjonene i Norge som tilbyr undervisning i dette spennende språket - interessant for språkstudenter så vel som religionsstudenter.

Hovedinnhold

Sanskrit er et klassisk indoeuropeisk språk, og var i flere tusen år det dominerende språket for indisk litteratur, vitenskap og religion. Det er dessuten et liturgisk språk i hinduismen og buddhismen, og store deler av hinduismens hellige tekster er nedtegnet på sanskrit. 

- Kunnskap i sanskrit er helt essensielt for alle som vil studere hinduismen, klassisk indisk litteratur eller filosofi, sier Knut A. Jacobsen, professor i religionsvitenskap og foreleser på høstens sanskritemne. Han har i mange år arbeidet med sanskritspesialister i India, og har utgitt en rekke oversettelser fra sanskrit til engelsk og norsk. - Moderne indiske språk har hentet mange ord fra sanskrit. Hindi, som snakkes av en halv milliard mennesker, bruker dessuten samme alfabet som sanskrit, devanagari. Sanskrit er dermed også nyttig for de som ønsker å lære seg et moderne indisk språk, forteller Jacobsen.

Hinduismens tekster på sanskrit I inngår i emnekoden RELV202 og gir 15 studiepoeng.

For mer informasjon, kontakt studieveileder@ahkr.uib.no