Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Publikasjoner

Historie

Her finner du et utvalg av våre nyere publikasjoner

Bord med bøker på
Foto/ill.:
NMG Network on Unsplash

Hovedinnhold

Aae, Embla; Pouls, Nick; Tiemann, Juliane. 2021. “Reduce, Reuse, Recycle. Das Schicksal der Handschrift Bergen, UB, MS 1550.5”. Maniculae. Beiträge zur Überlieferungsforschung mittelalterlicher Texte. 2: 1-5. doi: doi:10.21248/maniculae.9 

Andresen, Astri, Bjørg Evjen & Teemu Ryymin (red.). 2021. Samenes historie fra 1751 til 2010.Oslo, Cappelen 

Andresen, Astri & Kari Tove Elvbakken. 2020. In peace and war: Birth control an population policies in Norway 1930-1945. Continuity and Change 3, 345-360. 

Fjell, Tove, Teemu Ryymin & Hans-Jakob Ågotnes. 2020. “Vil man ha forskning i museene? Museumspolitiske mål og hindringer for forskningsarbeid”. Nordic Museology 2020/2: 26–40 

Flo, Yngve. 2015. For byfolk og bønder. Rogaland fylkeskommunes historie, bd. II (1940-1945). 

Flo, Yngve. 2021.  “Serving the King, Serving the People: A Historical Outline of the Norwegian County Governor”. In Tanguy, Gildas and Jean-Michel Eymeri-Douzans (eds.): Prefects, Governors and Commissioners. Territorial Representatives of the State in Europe.   

Flo, Yngve. 2014: Statens mann, fylkets mann. Norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014. 

Hammerborg, Morten og Teemu Ryymin. 2019. Veien til Haukeland. Haukeland Universitetssykehus 1912­–2012. Fagbokforlaget, Bergen. 

Melve, Leidulf og Eivind Heldaas Seland. 2021: Hva er globalhistorie. Universitetsforlaget 

Melve, Leidulf & Teemu Ryymin (red.). 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget. 

Mæhle, Ingvar B., Per Bjarne Ravnaa og Eivind Heldaas Seland. 2020 (red.) Methods and models in ancient history. Essays in honor of Jørgen Christian Meyer. Norwegian Institute at Athens.  

Ryymin, Teemu, Astri Andresen, Jan Heiret & Leidulf Melve. 2019. “Hovedtendenser i norsk historievitenskap 1969–2015 belyst gjennom doktoravhandlinger.” Historisk Tidsskrift, vol. 98, nr. 2: 130–166. 

Ryymin, Teemu. 2019. «Forgetting diversity? Norwegian Narratives of Ethnic and Cultural Homogeneity». In Keskinen, Suvi, Unnur Dís Skaptadóttir and Mari Toivanen (eds.). Cultural Homogeneity, Difference and Securitisation in the Nordic Region, London, Routledge: 21–34 

Ryymin, Teemu (red.). 2017. Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget, Oslo. 

Seland, Eivind Heldaas. 2021: A global history of the ancient world. Africa, Asia, and Europe before Islam. Routledge.