Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Årshjul høst

En oversikt over administrative oppgaver i høstsemesteret styrt av faste frister.

årshjul høst
Insituttets årshjul for høsten.

Hovedinnhold

Frister og oppgaver knyttet til studieadministrasjonen er lagt under tidsaksen, mens forskning, formidling, personal, økonomi og førstelinje er plassert over.

 

Dokumenter