Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Fagressurser

Her finner du ulike arkiv og samlinger affiliert med AHKR; fagspesifikke tidsskrift, databaser og foreninger; og ressurser knyttet til biblioteks- og publikasjonstjenester.