Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
karriere

Fra historie til forlagsbransjen

– Hva gjør egentlig en markedskonsulent i et forlag? Er jeg en bokselger? En handelsreisende? Tja, kanskje begge deler. Men mest av alt ser jeg meg selv som en formidler, forteller Glenn.

Hovedinnhold

En åpen og nysgjerrig historiker låser seg ikke til vante perspektiver, men ønsker derimot å lære av andre fagtradisjoner og se forbindelser mellom kultur, samfunn, tid og rom.

Etter at Glenn Jensen Mangerøy leverte masteroppgaven i historie, begynte han i bokbransjen.

En master i historie er en flott vei inn mot yrkeslivet. Historiefaget gir deg brede bakgrunnskunnskaper innen mange områder og legger godt til rette for å øyne tverrfaglige forbindelser. Arbeidet med avhandlingen trener nysgjerrigheten, den kritiske sansen og evnen til å jobbe strukturert.

Jeg har jobbet som markedskonsulent i Fagbokforlaget siden mars 2011. Ansvarsområdet mitt er markedsføring av forlagets utgivelser innen humaniora, samfunnsvitenskap og pedagogikk. Fagbokforlaget er nå blant landets største akademiske forlag og gir ut solide fag- og lærebøker innen de fleste fag i høyere utdanning. Forlaget har nå rundt 150 ansatte, med hovedkontor i Bergen og lokalkontorer i Oslo, Gdansk og Delhi.

Jobben min går ut på å spre informasjon om nye bøker til fagmiljø, presse og andre interesserte via ulike kanaler som nyhetsbrev, sosiale medier og diverse postforsendelser. Sammen med redaktører og forfattere planlegger jeg og utfører bokarrangementer, og jeg reiser ofte på konferanser hvor fagmiljø samles for å vise fram aktuelle bøker. Forlagsbransjen er en svært spennende bransje for tiden, både nasjonalt og internasjonalt, og jeg trives svært godt i jobben. Det kommer alltid en ny bok.

Det er vanskelig, i etterkant, å etterspore hvorfor jeg havnet i akkurat denne jobben. For oss humanister er det ikke et enkelt kausalforhold mellom utdanning og senere arbeid - det er både interne og eksterne faktorer i spill: en blanding av erfaring, utdannelse, talent, konjunkturer, politikk og flaks, for å nevne noe. Som historiker bør jeg likevel anspore til å gjøre et forsøk på å vise noen utviklingslinjer mot dagens situasjon.

Masteravhandlingen min, som jeg leverte i mai 2009, var et forsøk på å identifisere ulike strategier de muslimske elitene i Bosnia & Hercegovina tok i bruk i møte med den østerriksk-ungarske okkupasjonen av landet i perioden 1878-1908. Jeg følte meg privilegert til å få lov til jobbe med noe såpass smalt og såpass dypt som en masteravhandling krever, jeg var i britiske og østerrikske arkiver på leting etter materiale og hentet inn bøker fra biblioteker i hele Europa. Selv om jeg sluttet å sove en periode, passet det akademiske tålmodighetsarbeidet godt for meg.

Denne tematikken, om enn veldig spennende, forlot jeg stort sett i det jeg leverte avhandlingen. To år med mer eller mindre målbevisst akademisk arbeid ble erstattet av to år med søknadsskriving. Jeg hadde ikke særlig lyst til å flytte fra Bergen, selv om det først og fremst var typiske hovedstadsjobber innen akademia, interesseorganisasjoner og media som fristet. Jeg begynte å jobbe i bokhandel på heltid, i en bokhandel jeg hadde jobbet i ved siden av studiene siden jeg begynte å studere. Interessen for bøkenes verden hadde jeg hatt i meg lenge, en interesse som ble veldig utviklet i løpet av studiene. Det å kunne forholde seg til bøkenes dualistiske natur både som materielt objekt og som en kilde til immateriell kunnskap, er en egenskap som kommer godt med i jobben min i dag.

En annen nyttig og morsom erfaring jeg gjorde meg, var tiden som redaktør for studenttidsskriftet Replikk. Jeg jobber fortsatt med tidsskriftarbeid på fritiden, nå som redaksjonsmedlem i Babylon, et nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. Tidsskriftsarbeid er kunnskapsarbeid i praksis, gjennom kritiske tilbakemeldinger til artikkelforfatterne utvikler en ikke bare tekstene, men også ens eget kritiske potensiale. En lærer å jobbe i en organisasjon som skaper et produkt det er meningen at andre skal lese.

I Replikk jobbet vi tverrfaglig, vi forsøkte å hente inn og kommentere artikler fra ulike fag i de humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøene. Historiefaget gir en god bakgrunn for tverrfaglig arbeid. En åpen og nysgjerrig historiker låser seg ikke til vante perspektiver, men ønsker derimot å lære av andre fagtradisjoner og se forbindelser mellom kultur, samfunn, tid og rom. 

Så hva gjør egentlig en markedskonsulent i et forlag? Er jeg en bokselger? En handelsreisende? Tja, kanskje begge deler. Men mest av alt ser jeg meg selv som en formidler. Jeg jobber til dagen med fag, til dels svært ulike fag, men på en helt annen måte enn på universitetet.