Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Brannvernansvarlige

Liste over brannvernansvarlige ved AHKR

Dette er en liste over de som er brannvernansvarlige ved AHKR. Listen er oppdatert per september 2021.

Hovedinnhold

Øysteinsgate 1

Brukerrepresentant: Julie Tønsaker Watkins 555 83025, Bjørg Anja Teigland (vara) 555 83027 

Plassansvarlige:

 1. etasje: Sarah Sharif Hordvik 555 89429, Ayla Tessem (vara) 555 82314
 2. etasje: Eva Reme 555 82215, Tove Fjell (vara) 555 89885
 3. etasje: Randi Barndon 555 82938, Solveig Chaudesaigues-Clausen (vara) 555 82491
 4. etasje: Angun Sønnesyn Olsen 555 82341, Dunja Blazevic (vara) 555 82355
 5. etasje: Christian Sæle 555 82625, Knut Vikør (vara) 555 82711

 

Øysteinsgate 3

Brukerrepresentant: Grethe Bruvoll 555 82301, Anne Mailin Selland (vara) 555 83028

Plassansvarlige:

 1. etasje: Grethe Bruvoll 555 82301, Anne Mailin Selland (vara) 555 83028
 2. etasje: Leidulf Melve 555 83041, Peder Lippert Fuglevik (vara) 555 88021
 3. etasje: Michael Stausberg 555 82329, István Keul (vara) 555 82022
 4. etasje: Marie von der Lippe 555 82445, Henriette Hanky (vara) 555 85156
 5. etasje: Sissel Undheim 555 82324, Christian Lomsdalen (vara) 555 82448

 

Dokkeveien 2B

Brukerrepresentant: Arne Solli 555 88950, Frode Ulvund (vara) 555 83207

Plassansvarlige:

 • 1. og 2. etasje: Svein Atle Skålevåg 555 89777, Camilla Brautaset (vara) 555 82306
 • 3. etasje: Arne Solli 555 88950, Frode Ulvund (vara) 555 83207
 • 4. etasje: Yngve Flo 555 83895, Christhard Hoffmann (vara) 555 88943
 • 5. og 6. etasje: Inger Elisabeth Haavet 555 89771, Anne Bang (vara) 555 89430

 

Sydnesplass 12/13 AHKR (SapienCE)

Plassansvarlige:

 • 4. etasje: De plassanvarlige i 4. etasje hos Institutt for filosofi og førstesemesterstudier er også ansvarlige for SapienCE-lokalene.