Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

AHKR391 – Forskingsfordjuping etter mastergrad

Vitskapleg publisering, fagfellevurdering og forskingsøknad.

Collage av ymse tidsskrift
Eit utval av relevante tidsskrift
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Var det givande å arbeide fram masteroppgåva di? Likar du å arbeide med vitskapelege tekstar? Er du interessert i å produsere ein vitskapeleg artikkel? Vurderer du å søke opptak til ph.d.-utdanninga?

Emnet AHKR391 tilbyr ein utvikling av dei akademiske evnene dine, og du får trening i og kunnskap om

  • å skrive ein publiseringsferdig artikkel
  • å fagfellevurdere artiklar skrivne av andre
  • å arbeide med forskingssøknad