Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Instituttinterne insentivmidler

Ordning der det gis insentivmidler for veiledning av avlagte mastergrader og ph.d.-grader, samt for publikasjonspoeng.

Hovedinnhold

AHKR har en instituttintern ordning der det gis insentivmidler for veiledning av avlagte mastergrader og ph.d.-grader, samt for publikasjonspoeng. Hvert budsjettåret gis det resultatmidler for foregående års avlagte grader, mens resultatmidler for publikasjonspoeng gis for registrerte  poeng to år tilbake. Satsene for undervisningsresultat skiller mellom grader avlagt på normert og ikke normert tid. Satsene for inneværende budsjettår vedtas hvert år av instituttrådet i forbindelse med budsjettfordelingen.