Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Sluttseminar for ph.d.-kandidater

Seminar tilbudt av instituttet der ph.d.-kandidaten får tilbakemelding på en nesten ferdig avhandling fra en ekstern leser.

Hovedinnhold

Instituttet tilbyr sluttseminar for alle sine ph.d.-kandidater. Dette er et seminar der en invitert ekstern leser gir omfattende tilbakemelding på og kritikk av en nesten ferdig avhandling. NB: Vær obs på at denne personen ikke kan være opponent i vurderingskomitéen for innlevert avhandling.

 • Leder av forskergruppen ph.d.-kandidaten tilhører (eventuelt hovedveileder), sender søknad til forskerutdanningskonsulent om midler til sluttseminar. Søknaden behandles i møte hvor instituttleder og forskningskoordinator er til stede. 

Søknaden skal inneholde:

- Stillingstittel, navn og institusjonstilhørighet på ekstern leser
- Tid og sted for sluttseminaret
- Et detaljert budsjett

 • Ekstern leser får dekket reise og opphold (én overnatting) og honoreres for 20 timer med honorarsatsen per time på kr. 315,50. Dette dekkes av instituttets forskerutdanningsmidler. Ekstern leser bes om å reise på billigste måte og reiseutgifter blir refundert etter reiseregning. Bestillingsansvarlig i administrasjonen kontaktes for bestilling av overnatting.
   
 • Instituttet dekker ikke utgifter til reise og opphold for ekstern biveileder, men oppfordrer til at arrangør av sluttseminaret legger til rette for at ev. biveileder(e) kan delta digitalt.
   
 • Forskerutdanningskonsulenten informerer administrasjonskonsulenten om sluttseminaret. Administrasjonskonsulenten kontakter ekstern leser for å innhente nødvendige personopplysninger.
   
 • Forskergruppen avgjør hvordan opplegget for seminaret skal være, men det er naturlig at ph.d.-kandidaten også får spille inn hva han/hun ønsker. Det samme gjelder lengden på seminaret og hvem som inviteres til å delta.
   
 • Forskningskoordinator kan kontaktes for spørsmål rundt det faglige opplegget, mens forskerutdanningskonsulent kan kontaktes for praktiske spørsmål.