Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

UBAS Nordisk 1 (2005)

Artikkelsamling (festskrift) med 20 artiklar av ulike forfattarar.

UBAS Nordisk 1 (2005)

Hovedinnhold

Knut Andreas Bergsvik og Asbjørn Engevik jr. (red.): Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen.

 

Knut Andreas Bergsvik og Asbjørn Engevik jr.

Forord, Tabula Gratulatoria og innhaldsliste

Anders Hagen

To store prosjekter som ikke ble realisert

Frode Iversen

Verning og fjerning – utilsiktede konsekvenser av kulturminneloven av 1905?

Kari Klæboe Kristoffersen

Arkeologi på nett – om internett som kanal for forskningsformidling

Gro Mandt

Kårstad i Stryn –  møteplass for ulike kulttradisjoner i eldre jernalder?

Sonja M. Innselset

Skålgropene i Valdres og indre Sogn – ikkje berre "stølsristningar"?

Kari Loe Hjelle

Pollenanalyse – en nødvendig metode for å forstå jernalderens jordbrukslandskap

Søren Diinhoff

Den førromerske jordbruksbosætning på Moflaten ved Ørsta

Lars Forsberg

Protosamiska och samiska boplatser i Norrland under tidlig metalltid

Live Johannessen||Arne Espelund

Malm, slagg eller noe midt i mellom?

Eldrid Straume

Norske relieffspenner fra folkevandringstiden med innrisset dekor og runer på baksiden

Asbjørn Engevik jr

Bunndekor på spannformede leirkar – pynt, produksjonsmerke eller symbol?

Tore Bjørgo

Iron Age house remains from mountains areas in inner Sogn, Western Norway

Knut Andreas Bergsvik

Kulturdualisme i vestnorsk jernalder

Bjørn Ringstad

Gildehallen på Aure

Bjørn Myhre

Kriger i en overgangstid

Birgit Arrhenius

Three riders coming to Vendel

Asle Bruen Olsen

Et vikingtids tunanlegg på Hjelle i Stryn – en konservativ institusjon i et konservativt samfunn

Randi Barndon

Håndverk, kunst og kunnskap – noen komparative perspektiver på smedens sosiale identitet i jernalderen

Anne-Sofie Gräslund

Symbolik för lycka och skydd – vikingtida amuletthängen och deras rituella kontext

Ingvild Øye

Kammer, kjønn og kontekst