Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

UBAS Nordisk 3 (2007)

Artikkelsamling (festskrift) med 31 artiklar av ulike forfattarar.

UBAS Nordisk 3 (2007)

Hovedinnhold

Randi Barndon, Sonja M. Inselset, Kari Klæboe Kristoffersen og Trond K. Lødøen (red.): Samfunn, symboler og identitet – Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen

 

Randi Barndon, Sonja M. Innselset, Kari K. Kristoffersen og Trond Slinning

Forord, Tabula Gratulatoria og innhaldsliste

Jenny-Rita Næss

Kvinne – arkeolog – kvinnearkeolog gjennom 45 år. Om og til Gro

Nils Anfinset

Midtfeltet på Hunn: Impulser og kulturkontakt?

Live Johannessen||Vigdis Berge

Eit anlegg frå eldre bronsealder i Førde, Sogn og Fjordane – ein presentasjon og nokre tolkningsforslag

Knut Andreas Bergsvik

Båtene ved Mostraumen: Bergkunst i grenseland

Søren Diinhoff

En bronzealders bosætning ved Fremre Øygarden i Lærdal

Lars Forsberg

Tidig hällkonst och koloniseringen av taigaområdet i Mittnorden

Sigrid Mannsåker Gundersen

Ausevik i en mesolittisk verden – Om veideristninger og sosiale grupper i Vest-Norge

Astrid Johanne Nyland

Mot normalt – nye gjenstander i gamle tradisjoner – et neolittisk samfunn i endring

Morten Ramstad

Perler og mennesker 4000 f. Kr. Om miljøet rundt ravfunnene fra Finnmarks steinalder

Melanie Wrigglesworth

Explorations in social memory – rock art. Landscape and the reuse of place

Richard Bradley

Visions and revisions – Northern influence in South Scandinavian rock art

Ørjan Engedal

På bølgje og berg – båten i røynd og risting

Åse Fredell

”Solhjorten” fanns den?

Jan Magne Gjerde

The location of rock picture is an interpretive element

Geir Grønnesby

Helleristningene på Tessem, Beitstad, Nord-Trøndelag

Bergljot Solberg

Signs, symbols and mortuary rituals in the period 200–550/70 AD in Norway

Marianne Vedeler||Einar Østmo

Helleristningene på Gjettum i Bærum

Liv Helga Dommasnes

Kjønn, dyr og virkelighetsoppfatninger før og nå

Per Ditlef Fredriksen

Two graves – three metaphores. Changing gender identities in the Migraton Period illustrated by graves from Hardanger, western Norway

Joakim Goldhahn

Om döda och efterlevande med exempel från Bredarør, Skelhøj, Sagaholm och Mjeltehaugen

Gitte Hansen

Kvinner, barn og pølsepinner – Demografiske drypp fra det eldste Bergen

Tove Hjørungdal

What is in a Home? Issues of Home and Materiality in Archaeology

Randi Haaland

Food, Pots and Gender

Sigrid H. H. Kaland

Kvinnegraven fra Trå i Granvin

Else Johansen Kleppe||Inga-Maria Mulk

Religion embedded in the landscape – Sami studies and the recognition of otherness

Trond Løken

Et enestående keramikkansikt fra yngre bronsealder

Ulrika Stenbäck Lönnquist||Stig Welinder

Folkhemmet möter butöserna

Bente Magnus

Tanker omkring et funnkart

Ole Magne Nøttveit

Slirene fra middelalderen – Et kjønnsløst forskningstema?

Hans Christian Søborg

Mannen i mitt liv og menneskefigurene i bergkunsten i Alta

Ingvild Øye

Kvinner som tradisjonsformidlere – Rom og redskaper

Ulf Bertilsson

Old images – new fashions

Ingunn Holm

“Se og se, men ikke skjelne” – om taus kunnskap i arkeologien

Anne-Sophie Hygen

Stadig på hoppkanten? 10 år med Bergkunstprosjektet

Inger-Marie Aicher Olsrud||Øyunn Kleiva

Fang kvalen! Tankar langs ristningsberga på Nordvestlandet

 

Grete Lillehammer

Til patriarkatets pris – Sosial struktur og kulturkonflikter i kulturminnevernet

Johan Linge||Lasse Bengtsson

Maritime representations in vertical space

Trond Eilev Linge

Båtar på berg utmed havet – Om to ristningslokalitetar på kysten av Sogn og Fjordane

Kalle Sognnes

En flyndre svømmer stille – omkring helleristningene i Kvennavika, Nord-Trøndelag