Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

UBAS Nordisk 6 (2008)

Publisert doktorgradsavhandling.

UBAS Nordisk 6 (2008)

Hovedinnhold

Frode Iversen: Eiendom, makt og statsdannelsen. Kongsgårder og gods i Hordaland i yngre jernalder og middelalder