Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

UBAS 7 (2013)

Artikkelsamling med 16 artiklar av ulike forfattarar.

UBAS 7 (2013)

Hovedinnhold

Søren Diinhoff, Morten Ramstad og Tore Slinning (red.): Jordbruksbosetningens utvikling på Vestlandet. Kunnskapsstatus, presentasjon av nye resultater og framtidige problemstillinger.