Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Marit Matthiessens bilde

Marit Matthiessen

Seniorkonsulent, undervisning og eksamen (arkeologi og kulturvitenskap)

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

  • +47 55 58 22 36

marit.matthiessen@uib.no

Zarko Tankosics bilde