Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Ståle Berglunds bilde

Ståle Berglund

Prosjektleder, Administrativ leder SapienCE

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

  • +47 55 58 23 12
  • +47 905 51 344

Stale.Berglund@uib.no