Hjem
UiB AI
Nyhet

Trond Mohn Stiftelse satser på AI-forskning ved UiB

Trond Mohn stiftelse (TMS) har besluttet å invitere forskningsmiljø ved UiB til å søke om forskningsfinansiering til tverrfaglige prosjekter under «Trustworthy AI». Målet er å støtte ambisiøse forskningsprosjekt som vil bidra til at algoritmer, anbefalingssystem og beslutningsstøtte blir mer pålitelige, etiske og rettferdige.

UIB AI og TMS
Foto/ill.:
UiB AI, TMS

Hovedinnhold

– Her ligger det til rette for et strategisk samarbeid som kan gjøre en stor forskjell for hvordan teknologi og storsamfunnet behandler enkeltmennesker. Kravene til tverrfaglighet og sterke samarbeid tror vi kan bidra til å ta AI-forskningen ved UiB et steg videre. Vi ser fram til dette samarbeidet, sier Sveinung Hole, daglig leder i Trond Mohn stiftelse.

Antall søknader som kan sendes fra UiB til stiftelsen vil være begrenset, og det kan bli aktuelt med en prekvalifiseringsrunde internt ved UiB. Søknadsprosessen ved UiB vil bli koordinert av styringsgruppen for UiB AI, som vil legge til rette for et søkerseminar tidlig i prosessen for å kartlegge interessen. Prorektor og leder av styringsgruppen, Pinar Heggernes, er svært takknemlig for at Trond Mohn stiftelse nå ønsker å bidra til å styrke forskning på Trustworthy AI.

– AI er allerede en stor del av vår hverdag og vil fortsette å være en viktig del av den teknologiske utviklingen fremover. Dette gir oss mange muligheter i form av nyskapning og den nødvendige omstillingen samfunnet må gjennom. Men det byr også på en rekke store utfordringer. UiB har noen av Norges sterkeste fagmiljø innen AI ved flere fakultet. Vi har det som trengs for å ta på oss denne viktige utfordringen med å utforske troverdige AI-system fra ulike perspektiv, sier Heggernes.

Inge Jonassen, instituttleder ved Informatikk, er styreleder i NORA - det nasjonale konsortiet for AI-forskning. Han mener satsingen er unik i norsk sammenheng.

– Utlysning av forskningsmidler rettet mot forskning for forbedrede AI-system er en fremtidsrettet satsning som vil bringe Norge et steg videre i den internasjonale forskningsfronten, sier han.