Hjem
UiB AI
Utlysning

Nominering av prosjektsøknader til TMS Trustworthy AI

Trond Mohn Stiftelse (TMS) har invitert UiB til å søke finansiering til forskningsprosjekt under programmet Trustworthy AI. UiB kan nominere inntil 8 prosjektsøknader til TMS. Den interne fristen for å levere kort prosjektsøknad er 7. November 2022.

TMS Trustworthy AI
Foto/ill.:
UiB AI/TMS

Hovedinnhold

Trond Mohn Stiftelse (TMS) har satt av 20 millioner kroner til forskningsprogrammet Trustworthy AI, og invitert UiB til å søke om finansiering fra TMS til et begrenset antall forskningsprosjekt (maksimum 18 mill. kr. totalt) og ett overordnet koordineringsprosjekt basert på prosjektene som får tildelt midler (maksimum 2 mill. kr.). 

UiB er invitert til å nominere 5-8 prosjektsøknader til TMS. Hvert prosjekt kan tildeles maks. 6 mill. kr. av TMS med prosjektvarighet på maks. 4. år, etter en evaluering fra et ekspertpanel. Det er en forutsetning for finansiering av TMS sitt bidrag finansieres med et tilsvarende bidrag fra prosjekteier.

Les mer om bakgrunnen og kriteriene for utlysningen i utlysningstekst og søknadsinformasjon fra TMS.

Prosess for nominering av prosjektsøknader fra UiB

Styringsgruppen for UiB AI har fått i oppgave å nominere inntil 8 prosjektsøknader til TMS. Nominering skjer ved at inntil 8 av prosjektsøknadene får støttebrev fra styringsgruppen for UiB AI. Eksterne eksperter i utlysningsområdet vil bli involvert i nomineringsprosessen.

Tidslinjen og frister for nominerings- og søknadsprosessen er som følger:

  • 7. november 2022 - Intern søknad: Frist for intern søknad til UiB AI med kort prosjektbeskrivelse og budsjettplan. (Vedlagt mal må brukes. Se nedenfor.) Søknaden sendes til Forsknings- og innovasjonsavdelingen via Ephorte (Sak: 2022/14303).
  • Støttebrev fra UiB AI vil bli sendt ut til 8 prosjektsøkere innen 23. november.
  • 10. januar 2023 - Full søknad til TMS: Frist for de nominerte prosjektene til å levere full søknad til TMS. (Vedlagt mal og budsjettskjema må brukes; husk å få med alle vedlegg TMS ber om).

I tillegg arrangeres et internt søkerseminar og vi anbefaler alle potensielle prosjektledere, prosjektdeltagere og administrative støttespillere å delta.

20. oktober 2022: Søkerseminar 09:30 – 14:00

Felles seminar for alle som vurderer å søke på utlysningen. Målet med seminaret er å veilede prosjektledere i tråd med utlysningens intensjoner, tematiske innretning og kriterier. Påmeldingsfrist er 13. oktober. Klikk her for påmelding.

Eventuelle spørsmål kan rettes til annette.servan@uib.no.