Hjem
UiB AI
TMS Trustworthy AI

Åtte søknader nominert til TMS Trustworthy AI

Det er nå klart hvilke prosjekter som er invitert til å sende inn full søknad til TMS Trustworthy AI.

TMS Trustworthy AI
Foto/ill.:
UiB AI/TMS

Hovedinnhold

Det ble sendt inn totalt 13 søknader fra seks ulike institutt til den interne søknadsfristen for TMS Trustworthy AI. Et eksternt ekspertpanel har vurdert søknadene og levert en enstemmig innstilling som ble vedtatt av styringsgruppen for UiB AI i møtet 18. november. Åtte søknader blir invitert til å sende inn full søknad til Trond Mohn Stiftelse (TMS) med søknadsfrist 10. januar. 

Disse prosjektene får tilsendt nominasjonsbrev fra UiB AI:

TittelAnsvarlig instituttPartnerinstitutt
UiB
Cryptographic Elements of Trustworthy AlInformatikkInfomedia
Algorithmic Foundations of Trustworthy AIInformatikkInfomedia
HYDROCK AI –A machine learning driven framework for characterising rock glaciers from satellite dataGeovitenskap

Geografi
LLE

MEDAIQUAL -Research, education and data sharing for trustworthy AI in medicine and healthcareMatematikkEitri
Klinisk institutt 2
Global helse
Manipulative design in privacy preference elicitationInfomediaJus
SLATE
Trust and Explainability in Machine Learning for Fisheries GovernanceInfomediaInformatikk
AI and Education: Layers of Trust (EduTrust AI)SLATEJus
TRUST-AI4D: TRUSTworthy AI models to predict progression to complications in patients with DiabetesKlinisk institutt 2Matematikk

Prosjektene skal nå utarbeide fulle prosjektbeskrivelser som skal sendes inn til TMS innen 10. januar (se maler nederst i saken).

Mer informasjon om nominasjonsprosessen finner du her.