Hjem
UiB AI
Seminar

UiB AI #6 Læringsanalyse og kunstig intelligens i utdanning

Velkommen til vårt neste UiB AI-seminar om læringsanalyse og kunstig intelligens i utdanning.

UiB AI
Foto/ill.:
UiB AI

Hovedinnhold

Kunstig intelligens i utdanning (AIED) er et akademisk felt etablert på 1980-tallet som forsker på bruk av kunstig intelligens for å støtte læring. Kunstig intelligens og utdanning (AI & ED) tar opp ulike sammenhenger mellom AI og utdanning som inkluderer bruk av AI for å lære om læring, lære om AI og forberede seg på AI.

SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology) forsker på lærinsanalyse og KI i utdanning fra teknologiske, pedagogiske, tolkende, juridiske, etiske og kulturelle perspektiver. På seminaret vil senteret presentere dette arbeidet. Seminaret vil foregå på engelsk.

Seminaret er gratis, og det vil bli servert en lett lunsj. Arrangementet blir ikke strømmet. 

Program:

AI i utdanning: Da og nå
Barbara Wasson, professor og direktør, SLATE

Forståelse av utdanningsdata: Innsikt fra feltet læringsanalyse
Mohammad Khalil, seniorforsker, SLATE

KI og Læringsanalyse gjennom GDPR-lissen: Lærdommer fra AVT-prosjektet
Malgorzata Cyndecka, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet og SLATE

Datafisering av utdanning - konstruksjon av utdanning og kunnskap gjennom data
Anja Salzmann, postdoktor, SLATE

Spørsmål og svar
Ordstyrer, Barbara Wasson

Om innlederne:

Barbara Wasson, professor ved InfoMedia og direktør for SLATE. Hun er medlem av Kunnskapsdepartementets ekspertgruppe for læring av analyser og medlem av Europarådets ekspertgruppe om kunstig intelligens i utdanning. Hun har vært involvert i forskning på AI og utdanning siden 1983.

Malgorzata Cyndecka er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved UiB og er tilknyttet SLATE. Hun er også førsteamanuensis II ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og medlem av Europarådets ekspertgruppe om kunstig intelligens i utdanning.

Mohammad Khalil er en seniorforsker ved SLATE som forsker på læring av analyser, etikk og personvern i læring av analyser. For tiden er han koordinator for Erasmus+-prosjektet Remote Intelligent Access to Labs in Higher Education (RIALHE).

Anja Salzmann er en postdoktor ved SLATE og er interessert i den politiske økonomien ved utvikling og vedtak av komplekse IT-systemer basert på risikoteknologier i sosiale sammenhenger og sosiale prosesser. Hun er aktivt engasjert i offentlige debatter om digitalisering i norske skoler, AI og etikk, samt samfunnsmessige konsekvenser av dataveillance og digitale (ikke-)menneskesentriske teknologier.