Hjem
UiB AI

Arrangementer

Gjennom året arrangerer UiB AI jevnlige seminarer i tillegg til konferansen Intelligente Bergen.

Hovedinnhold

Intelligente Bergen

Intelligente Bergen er UiB AI sin årlige konferanse. Konferansen har som mål å samle næringsliv, offentleg sektor og studenter for å styrke og fremme vår regions posisjon som nasjonalt ledende innen forskning og bruk av kunstig intelligens.

Informasjon om Intelligente Bergen 2023 finner du her: Intelligente Bergen 2023

UiB AI-seminarer

UiB AI inviterer til to seminarer i semesteret der målet er å skape en møteplass for ansatte og studenter ved UiB på tvers av fagområder. Seminarene fokuserer på ulike tema relatert til kunstig intelligens og er åpne for alle.

Tidligere UiB AI seminar: 

 

I kalenderen finner du en oversikt over alle kommende arrangementer i regi av UiB AI