Hjem
Aktuelt
Horisont 2020

Stort migrasjonsprosjekt til UiB

UiB-forsker Hakan G. Sicakkan skal lede det EU-støttede prosjektet PROTECT, som skal følge FNs to nye globale plattformer om migrasjon og flyktninger tett i årene som kommer.

Hakan Sicakkan
Professor Hakan G. Sicakkan ved Institutt for sammenlignende politikk, UiB, skal lede det nye prosjektet.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

- Prosjektet vil styrke kunnskapen om hvordan samfunnet håndterer global migrasjon. Vi blir det første store forskningsprosjektet som systematisk skal evaluere prosessene i FNs nye globale plattformer for migrasjon og flyktninger. Disse plattformene kan føre til store endringer i det globale beskyttelsessystemet, sier professor Hakan G. Sicakkan ved Institutt for sammenlignende politikk (Sampol), UiB.

Han skal de neste årene lede det Horisont 2020-støttede prosjektet PROTECT, som inkluderer 11 partnerinstitusjoner fra Europa, Canada og Sør-Afrika. Ved UiB er også Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) med på laget.​

Internasjonal beskyttelse

To nye globale plattformer om migrasjon og flyktninger ble nylig vedtatt i FN. Plattformene overstyrer ikke nasjonale lovgivninger, men er ment å danne et felles utgangspunkt for dialog og samarbeid mellom landene i spørsmål om migrasjon og flyktninger.

- Vi ser her en ny form for internasjonalt samarbeid om disse viktige spørsmålene. Gjennom PROTECT skal vi se på hvordan disse plattformene påvirker retten til internasjonal beskyttelse, sier Sicakkan.

I løpet av prosjektperioden skal Sicakkan og den tverrfaglige gruppen av kollegaer utforske temaet gjennom flere metoder, som etnografiske feltarbeid i grensesoner, analyser av flernivåstyring av asylpolitikk, juridiske utredninger av de nye plattformene, survey-eksperimenter av befolkningenes holdninger, og big data-analyse av redaktørstyrte- og sosiale medier.

- I tillegg til å se hvordan prosessene fungerer i praksis, skal vi se på hvordan de nye plattformene blir brukt politisk, og hvordan de blir oppfattet av befolkningen, sier Sicakkan.

Først i verden

- Vårt prosjekt får en unik posisjon, ved at vi kan følge prosessene tett allerede fra starten. Vi blir det første store internasjonale forskningsprosjektet i verden som skal forske systematisk på de nye globale plattformene, for å si noe om hvilke strategier som fungerer bra - og hvilke som ikke gjør det.

Sicakkan forteller at man i løpet av prosjektperioden vil ha en rekke møtepunkter med internasjonale beslutningstakere, der forskergruppen vil dele sine funn.

- Her blir det viktig å dele kunnskap om konsekvensene av flyktningpolitikken og den nye migrasjonsplattformen. Det unike er at vi kan se på de tidlige følgene, slik at eventuelle feil som blir begått, raskt kan rettes opp, slår han fast.

Hvordan blir migrasjonspolitikken påvirket?

Gjennom karrieren har Sicakkan vært interessert i hvordan den eksisterende globale orden påvirker individers liv.

- Dette prosjektet vil si mye om hvordan endringer i globale maktforhold og politiske prosesser påvirker menneskene, sier Sicakkan og legger til:

- Det viktigste vi vil se på i prosjektet er hvordan disse nye plattformene påvirker migrasjonspolitikken og mobilitetsrettighetene; altså om verden fortsatt vil anerkjenne den generelle retten til beskyttelse av flyktninger.

Vil styrke UiB

Sicakkan ser også for seg at prosjektet vil styrke fagmiljøet ved UiB innen et viktig satsingsområde; Globale samfunnsutfordringer.

- I tillegg til gode forskningsresultater underveis i prosjektet, håper jeg PROTECT vil føre til at UiB blir et viktig senter internasjonalt i arbeidet med å følge utviklingen av disse globale plattformene videre, sier Sicakkan, og utdyper:

- Dersom vi får gode resultater og etablerer oss som et kunnskapssenter med en unik ekspertise i verden om dette temaet allerede i denne tidlige fasen, er det naturlig at fagmiljøene på UiB også blir sentrale internasjonalt i oppfølgingen av dette temaet i årene som kommer.