Hjem
Aktuelt
Forskningsmidler

Forskningsmidler til 23 prosjekter ved UiB

Forskningsrådet har delt ut rundt 220 millioner kroner til banebrytende forskningsprosjekter ved Universitetet i Bergen.

Universitetsmuseet på Museplassen 3 i Bergen
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica, UiB

Hovedinnhold

- Først og fremst gratulerer til fagmiljøene som har fått midler, og takk til alle ansatte som har bidratt til at vi har lyktes med søknadsarbeidet. Forskningsrådets tildelinger av fri prosjektstøtte er viktige for UiB. Disse midlene går til forskning i hele bredden av våre fagmiljøer, på grunnlag av kvalitet og uavhengig av tema, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Universitetet har fått tildelt støtte til 18 forskningsprosjekter, tre unge forskertalenter og to mobilitetsstipend – totalt 23 prosjekter for UiBs del, og til sammen over 220 millioner kroner gjennom FRIPRO.

- Denne forskningen gir viktige bidrag til vårt felles kunnskapsgrunnlag og er av stor betydning for samfunnet, sier Olsen.

Rekordstor utdeling

Forskningsrådet har delt ut 3,5 milliarder kroner til 350 søkere over hele landet.

– Regjeringen satser på forskning av høy kvalitet, og forskning som skal løse store samfunnsutfordringer. Denne tildelingen går til mange av våre beste forskningsmiljøer, og jeg er sikker på at dette vil gi mye ny og spennende kunnskap som bygger samfunnet vårt videre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Tildelinger til prosjekter ved UiB, institutt/senter og prosjektleder:

 

Nyhetssaken er oppdatert med flere prosjekter 24. januar 2020.