Hjem
Aktuelt
Minnemarkering for Plasthvalen

Plasthvalen - fire år etter

- Med denne markeringen vil Arven etter Plasthvalen og Universitetet i Bergen bidra til at Plasthvalens budskap ikke blir glemt; havets helse står på spill og vi må handle nå.

plasthvalen 4 år etter
Moderator Synnøve Kvamme i samtale med Amund Måge og Terje Lislevand under fireårsmarkeringen på Universitetsmuseet.
Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Hovedinnhold

Det slo moderator Synnøve Kvamme fast under markeringen som ble sendt fra Universitetsmuseet i Bergen torsdag 28. januar. Det er på dagen fire år etter at en sjelden hval strandet på Sotra med magen full av plast. De dramatiske bildene gikk verden rundt, og Plasthvalen ble et globalt symbol for kampen mot plastforurensing.

Kvamme er fylkessekretær for Naturvernforbundet Hordaland, og styremedlem i alliansen «Arven etter Plasthvalen». Alliansen består av rundt 20 organisasjoner som har engasjert seg i kampen mot plastforsøpling, blant annet gjennom opprydningsaksjoner og holdningsarbeid.

Hun understreker viktigheten av at samfunnet ikke glemmer det viktige budskapet Plasthvalen kom med for fire år siden, og mener det er viktig at frivillige organisasjoner og det akademiske feltet står sammen. Gjennom det frivillige engasjementet, og forskning og utdanning fra akademia, kan man bidra med både engasjement og kunnskap.

- Disse områdene utfyller hverandre, og er helt avgjørende for å kunne lykkes, slår Kvamme fast.

Gleder seg over engasjementet

Nettopp denne frivillige innsatsen er noe Terje Lislevand ved Universitetsmuseet i Bergen gleder seg stort over. Da han for fire år siden fikk beskjed om at en sjelden hval hadde strandet utenfor Sotra, satte han i gang arbeidet med å få hvalskjelettet utstilt på museet. Han visste da lite om hvilken betydning den avgjørelsen skulle få.

Som del av arbeidet ble hvalen åpnet opp, og resten er historie. Fremdeles får Lislevand henvendelser fra medier verden over om funnet.

- Det er veldig gledelig at Plasthvalen fremdeles inspirerer til opprydningsaksjoner og innsats mot plastforurensing både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvalen har hatt en stor betydning, og det er en historie vi er veldig opptatt av å formidle ved Universitetsmuseet, sier han.

Under fireårsmarkeringen fikk vi et eksempel på at dette er et tema de unge engasjerer seg i, fra elever ved Rothaugen skole. De fortalte om hvordan Plasthvalen har inspirert elevene på skolen til innsats; gjennom et internasjonalt skoleprosjekt og avfallsrydderen «Slurpen». Her har elevene samlet opp og analysert plastsøppel i Vågen i Bergen, blant annet i samarbeid med Bergen kommune.

Under markeringen var det også en rekke hilsener hvor engasjerte personer verden over fortalte om Plasthvalens betydning og oppfordret til videre arbeid.

Bekymret for mikroplast

Marte Haave har lenge forsket på utfordringer rundt plast, og har spesielt engasjert seg i problemene med ørsmå plastbiter kjent som mikroplast. I dag er hun leder av det nye mikroplastsenteret ved NORCE; North Atlantic Microplastic Centre (NAMC) og førsteamanuensis ved Kjemisk institutt ved UiB.

Haave fortalte at man knapt finner steder på jorden som er frie for mikroplast, om det er i dyphavet eller på høye fjelltopper. Det har vært store fremskritt og mye forskning de siste årene, men det er også mye som gjenstår å finne ut av. Haave sier at det blant annet er viktig å forske på hvilke skadevirkninger mikroplast har for dyr og mennesker.

- Et plastflak kan bli til flere milliarder biter mikroplast, sa hun, og illustrerte slik viktigheten av å rydde plast og å hindre plast i å havne i naturen i utgangspunktet.

FNs havforskningstiår

Marin direktør ved UiB, Amund Maage, har tatt initiativ til å bygge opp et plast-nettverk ved UiB. Det ønsker han å fylle med engasjerte studenter, stipendiater og forskere fra hele breddeuniversitetet.  

Måge er glad for å ha fått nettverket på plass i det vi går inn i FNs havforskningstiår (2021-2030), og ser for seg at det vil bli et viktig bidrag til den marine satsingen ved Universitetet i Bergen.

- Her er jeg spesielt opptatt av å få frem det tverrfaglige perspektivet. For å finne gode løsninger på dette omfattende problemet, trenger vi kunnskap om det store bildet; som inkluderer felt som økonomi, lovverk, psykologi, realfag, medisin og mange andre felt. Jeg er også opptatt av godt samarbeid med andre aktører i dette arbeidet, understreker Måge.

- La oss aldri glemme Plasthvalen

I det avsluttende innlegget gav plast-ildsjel Kenneth Bruvik fra Arven etter Plasthvalen og NJFF Hordaland ros til de tusenvis verden over som har engasjert seg i arbeidet med å rydde plast, inspirert av funnet av Plasthvalen for fire år siden.

- La oss aldri glemme denne hvalen og hva den gjorde for oss, sa han.