Hjem
Institutt for sosialantropologi
nyhet

Vellykket Fredrik Barth-forelesning 2016

Salen var full av studenter, antropologer og andre inviterte gjester da professor Hylland Eriksen holdt årets Fredrik Barth-forelesning ved Universitetet i Bergen.

Æresgjest foran roll-up
Foredragsholder prof. Thomas Hylland Eriksen og instituttleder Ståle Knudsen betrakter norsk antropologis far, prof. Fredrik Barth.
Foto/ill.:
Kajsa Amundsen

Hovedinnhold

- Få er bedre egnet til å holde Fredrik Barth-forelesningen enn professor Thomas Hylland Eriksen, sa instituttleder Ståle Knudsen i sin introduksjon av årets foredragsholder. Utvikling av teori basert på solid etnografi og deltakende observasjon, samt vektleggingen av komparasjon, er to hovedkriterier for inviterte gjester til denne forelesningsrekken. I tillegg til dette ga professor Eriksen ut biografien «Fredrik Barth: en intellektuell biografi» i 2013.

- Eriksen har vist styrken i antropologi som et komparativt prosjekt som få andre antropologer har klart. Han har skrevet antropologiske bøker som har gjort ham til en av de ledende stemmene på identitet og globalisering, også utenfor akademia, sa Knudsen videre.

Den årlige Fredrik Barth-forelesningen ble etablert av Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen i forbindelse med instituttets 50-års markering i 2015. Instituttets grunnlegger Fredrik Barth sovnet stille inn noen måneder etter den første forelesningen i "The Fredrik Barth Honorary Lecture", som nå av er omdøpt til "The Fredrik Barth Memorial Lecture". Omtrent hundre interesserte hadde tatt turen til "Egget" i Studentsenteret 16. desember, blant andre dekan Knut Helland ved fakultetet, og tidligere studenter av Barth, Gunnar Håland og Gunnar Sørbø. 

I årets forelesning, "Flows and boundaries in the Creole world", beskrev professor Eriksen det betydelige skillet mellom kulturelle forskjeller og sosiale grenser gjennom sine egne felterfaringer fra Mauritius. Professor Eriksens bidrag til faget har vært enormt, spesielt innen etnisitets- og nasjonalismespørsmål. Ikke minst er han en viktig stemme i den offentlige debatten i Norge.

Vi er takknemlige for at professor Eriksen holdt Fredrik Barth-forelesningen 2016 og for det store oppmøtet!

Les mer om forelesningsrekken her.