Hjem
Institutt for sosialantropologi
Masteroppgave

Veien tilbake. Reintegrering av gjengangere gjennom en organisasjon

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2019.

Av: Malin Bjørkli
Veileder: Førsteamanuensis Mary Bente Bringslid

Norge blir ofte hevet frem når det gjelder fokuset på rehabilitering fremfor straff innad i fengselspolitikken, og viser til lave tall i forbindelse med tilbakefall etter endt soning. Gjengangere er en gruppe med straffedømte, som opplever å få tilbakefall på tilbakefall etter endt soning, og utgjør en stor del av tilbakefallsstatistikken. Denne avhandlingen fokuserer på reintegrering av gjengangere ved hjelp av en frivillig organisasjon. Frivillige organisasjoner representerer et viktig tilbud, som kan være til stor nytte for straffedømte etter endt soning. Organisasjonen, som jeg var en del av under feltarbeidet, omtalte seg selv som en av de strengeste, og viste til en god statistikk, der de fleste blir reintegrert. Denne avhandlingen vil vise hvordan enkelte gjengangere opplever overgangen fra straff til reintegrering, hvilke utfordringer de kan støte på og hvilken betydning organisasjonen har for dem under overgangen.