Hjem
Institutt for sosialantropologi
bsas seminar

Instituttseminar: Kevin Cahill

Institutt for sosialantropologi ønsker alle interesserte velkommen til instituttseminar. Foredraget vil bli holdt av Kevin Cahill, Universitetet i Bergen, og har tittelen: "Interpretivism and One of its Discontents". Instituttseminaret er utsatt inntil videre grunnet koronarestriksjonene. Oppdatert info vil komme.

Instituttseminar 14.04.21
Professor Cahill vil blant annet ta for seg antropologen Spiros kritikk av Geertz fortolkningsteori under vårens første instituttseminar.
Foto/ill.:
Collage: Nina B. Dahl

Hovedinnhold

Velkommen til instituttseminar! Foredraget og den påfølgende diskusjonen vil holdes på engelsk.

Om mulig vil seminaret holdes i Lite auditorium på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Velkommen alle interesserte!