Hjem
Institutt for sosialantropologi
Masterseminar

Tur til Jondal med masterstudenter

Masterstudentene ved Institutt for sosialantropologi var i høst med på seminar i flotte omgivelser i Jondal. Der tilbrakte de to dager på Hardangerakademiet fylt med faglig og sosialt program.

Bilde av Hardangerakademiet, lokasjon for seminar for masterstudentene
Her ved Hardangerakademiet fikk masterstudentene faglig og sosialt påfyll.
Foto/ill.:
Synnøve Bendixsen

Hovedinnhold

En høstmorgen i oktober reiste 31 mastergradsstudenter sammen med professor Tone Bringa, professor Ståle Knudsen, og instituttleder og professor Synnøve Bendixsen med buss og ferge til Jondal. På et tidligere sanatorium for tuberkulose, i dag kjent som Hardangerakademiet, tilbrakte de to dager med seminarer, metodediskusjoner, og fortellinger fra feltarbeidet sammen.

Ståle Knudsen tok førstesemester studenter med seg til den store stuen hvor de presenterte og diskuterte utkast til metode og etikk seksjon i prosjektbeskrivelsene. Imens diskuterte tredjesemester studentene sammen med Synnøve Bendixsen utkast til sin masteroppgave (SANT350) i biblioteket.

På ettermiddagen ga masterstudenter som nettopp hadde returnert fra feltarbeidet gode tips og råd til masterstudentene som planlegger feltarbeidet sitt. Fire mastergradsstudenter presenterte feltarbeidet sitt til alle med søkelys på: Hva skulle du ønske du visste før du reiste på feltarbeid? Vi fikk høre om ulike utfordringer med å utføre feltarbeid utfra tematikkene representasjon og turisme på Hawaii, unge voksne og studenters bruk av rekreasjonsrus i Dublin, kristne nasjonalister i USA, og familie og ære på marked i Al Khalil.

Masterstudentene under seminaret i Jondal
Foto/ill.:
Synnøve Bendixsen

Etter en god middag sammen i spiserommet så vi den etnografiske filmen ‘My Eyes as a stranger’, en film om maskulinitet og vennskap sett gjennom et kamera som fulgte en siciliansk ex-gangster i Florence, Italia.

Andre dagen var det felles metodediskusjon med utgangspunkt i tre antropologiske artikler (Jenkins, Low og Richardson) som beskriver tre forskjellige markeder fra ulikt etnografisk og analytisk ståsted. Etter et gruppearbeid hvor studentene diskuterte tekstenes forskningsmetode, komparasjon og analytiske inntak presenterte gruppene i plenum. Til slutt var det tid for å diskutere de siste utkastene for masteroppgaven mens førstesemesterstudentene sammen med Ståle hadde en åpen diskusjon om mulige etiske utfordringer i de enkelte prosjektene studentene planlegger.

Etter en vellykket tur ser vi frem mot neste høst, når det igjen vil bli arrangert et to-dagers masterseminar i Jondal.

Fine omgivelser for seminar i Jondal
Foto/ill.:
Synnøve Bendixsen