Hjem
Institutt for sosialantropologi
Artikkel i Skipsrevyen

Forskning til sjøs

Marianna Betti, postdoktor ved institutt for sosialantropologi, har blitt intervjuet av Skipsrevyen om sin forskning tilknyttet ASMOG-prosjektet om forholdet mellom menneskelig og automatisert arbeidskraft i maritime industri.

Marianna Betti feltarbeid
Foto/ill.:
Marianna Betti

Hovedinnhold

I artikkelen kan du lese om erfaringene Betti har gjort seg gjennom feltarbeidet på LNG-skip hvor hun har fått tatt del i arbeid og rutiner sammen med mannskapet om bord. Prosjektet ser på endringer av industrielle, sosiale og kulturell karakter innen automatiseringsskiftet. "Jeg ser på mennesket og maskiner. Interaksjonen deres. Maskinene former mennesket og omvendt. Det er et økosystem, som skjer i tillegg om bord ett skip, til sjøs." " forklarer Betti. Hun forteller hvordan deltagende observasjon blir brukt som metode i forskningen for å sette lys på historiene til en gruppe man vet lite om. 

"De føler seg litt glemt. De får ikke uttrykt seg som de ønsker. Når de ikke er på jobb snakker de ikke om jobb. De er ikke vant til at folk gir de mye plass til å utrykke seg og fortelle sine historier. Det å være ærlig om hva de mener, og hvilke ideer de har. For det er mange. Vi antropologer skal fortelle historiene til folk og gi de en stemme. Det er kjempeviktig." sier Betti i intervjuet. 

Du kan lese hele artikkelen som først ble publisert av skipsrevyen.no ved å følge lenken under:

Marianna har segla i fleire månadar for å forska på samspelet mellom mennesker og maskiner (skipsrevyen.no)