Hjem
Institutt for sosialantropologi

Goodness we a deal with!

- En studie av jamaicanske artisters verbale kamp mot Babylon og jakten på suksess

Hovedinnhold

Veileder: Førsteamanuensis Frode Storaas.

Denne studien tar utgangspunkt i noen uetablerte reggaeartister i konteksten av en fattigdoms og voldspreget ”inner-city community” utenfor Kingston, Jamaica. Feltarbeidet ble utført i perioden august 2005 t.o.m. februar 2006. Med utgangspunkt i hovedaktørenes musikktekster, tok jeg i løpet av feltarbeidet sikte på å forfølge noen av de mest sentrale budskapene som kommuniseres i dem. Musikktekstene er i hovedsak et produkt av samfunnsmessige forhold som vold og fattigdom og at aktørenes moral er knyttet til den religiøse og kulturelle bevegelsen rastafari. Som rasta ønsker de å påvirke spesifikke andre ”identiteter” som ”ghetto youths”, ”badman”, ”gunman”, politi og politikere til å handle på en god måte hvor enn hardt livet måtte utarte seg. Gjennom å handle på en god måte, konsum av spesifikke ”styrkende” vekster, ”meditasjon” eller refleksjon over livet og gjennom rastas kontakt med Jah søkes velsignelse og fysisk styrke til å møte utfordringer i livet. I bydelen der hovedaktørene bor og feltarbeidet i hovedsak gikk for seg, har det de siste årene vært en rekke drap og skyteepisoder. Tungt bevæpnede gjenger fra  ulike områder har ført til territoriale splittelser innad i bydelen. Gjengene angriper hverandre, politiet og sikkerhetsstyrker og skaper frykt slik at folk flest må holde seg i deres respektive hus og områder. Å ta loven i egne hender er ikke bare begrenset til de bevæpnede gjengene. Av mangel på tiltro til politi og rettsvesen, henvender folk seg heller til en ”community-leader” hvis konflikter oppstår. Sanksjonene avhenger av hvilke ”lovbrudd” som er begått. Tanker om ”foreign”, spesielt USA, er relatert til rikdom. Mange drømmer om et liv der, enten som store reggae- eller danchallartister eller som selgere av jamaicansk marihuana. For artistenes del vedvarer håpet om en dag å kunne slå igjennom og oppnå økonomisk suksess for så å reise tilbake til Jamaica for å hjelpe og veilede andre fra ”Babylons klør”.
Jamaica som musikknasjon har siden 60-tallet erobret verden med reggae og dancehallartister i en så stor skala at det bare kan sammenlignes med store land i vesten som USA og England.

Kontakt: bjarot@yahoo.no