Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

NY BOK: Det skapende mennesket: Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning

Tre av instituttets ansatte bidrar med kapitler i ny bok.

Teskten til den nye boken "Det skapende mennesket"

Hovedinnhold

Det skapende mennesket:

Antropologiske dialoger om tegn, ting og tolkning

Harald Aspen, Malin Noem Ravn,  Emil André Røyrvik (Red.)

 

Innledningsvis kan vi lese:

«≪Vi kjenner verden bare av omtale≫, skriver Tord Larsen (2009: 171).

Antropologien har systematisk og utforskende, empirisk grundig og fortolkende lært oss den mangfoldige verden å kjenne, ikke minst gjennom a vise oss nye måter a se og omtale den på. Dermed har faget endret våre måter å forstå oss selv og andre på. Antropologien stiller grunnleggende spørsmål og utforsker selve premissene for sosialt liv, kultur og samfunn, gjerne ved å studere små steder, hverdagens ting og hendelser i det ≪lille livet≫ − i alle sine manifestasjoner. Slik kan man fange og fortolke det store i det små. På sitt beste kombinerer antropologien det filosofisk sofistikerte, med dype innblikk i menneskehetens konkrete livsverdener.

 

Drevet av åpen faglig nysgjerrighet er det få norske antropologer som har utviklet denne formen for vitenskapelig relevans og eleganse bedre enn Tord Larsen, som gjennom en årrekke har inspirert og engasjert mange både i og utenfor antropologien med diskusjoner om både høyaktuelle problemstillinger og antropologiske grunnlagstematikker. I tekster som ≪Synd og tilblivelse≫, ≪I begynnelsen var Amerika≫ og ≪Om historisering av forskjeller≫ ser vi for eksempel hvordan faglig tyngde og formidlingskunst forenes i viktige og i høyeste grad lesverdige bidrag − både til det faglige fellesskapet og til det offentlige rom. Larsen har bidratt til viktig teoriutvikling i faget, og hans form for antropologi kjennetegnes også av å knytte forbindelseslinjer fra dagsaktuelle temaer til dype historiske strømninger og utviklingstrekk, og den gjør det i dialog med spenstige filosofiske problemstillinger. Det gjør også denne boken.

 

I forbindelse med at Tord Larsen fyller 70 år, har vi benyttet anledningen til å samle et knippe tekster som på ulike måter gar i dialog med hans tenkning. Larsens arbeider har innsirklet og utviklet var forståelse for fire hoveddimensjoner i sosialt liv: mening, moralitet, personkonstruksjon og tingdannelse. Alle kapitlene i denne boken har som utgangspunkt at de går i dialog med problemstillinger og temaer som står helt sentralt i antropologien, og som Larsen har vært spesielt opptatt av. Dette er likevel ikke et festskrift i tradisjonell forstand, men en vitenskapelig antologi som er inspirert av Tord Larsens arbeid, og som utgis i forbindelse med hans jubileum.»

 

3 av instituttets ansatte – medlemmer av forskergruppen «Norske Rom»  bidrar med kapitler i boken:

 

Veien mot Nidaros:

Revitalisering av kystpilegrimstradisjonen

Anne Karen Bjelland

 

«Dei på Gjerdet» blir

kulturminnegard:

Musealisering i ei vestnorsk bygd

Mary Bente Bringslid

 

Sultanen av Yogyakarta:

Entifisering, identitetspolitikk og kongemakt

på Java, Indonesia

Eldar Bråten