Hjem
Institutt for sosialantropologi
Nyhet

På flukt i en overopphetet verden

Se postdoktor Synnøve N. Bendixsen i debatt om flyktningekrisen.

Flyktninger demonstrerer utenfor Oslo domkirke
Flyktninger demonstrerer utenfor Oslo domkirke
Foto/ill.:
Synnøve N. Bendixsen

Hovedinnhold

Mandag 11. januar deltok postdoktor ved instituttet Synnøve N. Bendixsen i UiO's debattserie "På flukt". I panelet satt hun med professor Thomas Hylland-Eriksen, postdoktor Cathrine Moe Thorleifsson, begge fra Sosialantropologisk institutt ved UiO, og førsteamanuensis ved Markedshøyskolen, Sharam Alghasi. Sammen tegnet de et bredt bilde av hvordan flukt oppleves i en overopphetet verden fra flyktningenes perspektiv.

Se video fra arrangementet via UiO's hjemmesider her.

Flyktningkrisen i Europa er en utfordring både for den enkelte flyktning og for de samfunnene hun og han kommer til. Universiteter og høyskoler kan bidra til å løse noen av disse utfordringene. Fagmiljøer ved universiteter og høgskoler har kunnskap og kompetanse som kan skape økt forståelse for bakgrunnen for krisen, bistå offentlige myndigheter og hjelpe flyktninger med å skape seg nye liv i Norge. UiO har derfor tatt initiativ til en akademisk dugnad for flyktninger og asylsøkere.

Vi oppfordrer alle til å følge med videre på denne viktige debattserien!