Hjem
Institutt for sosialantropologi

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for sosialantropologi

Hilde Merete Ellefsens bilde

Hilde Merete Ellefsen

Seniorkonsulent, Fellesadministrasjonen for Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi

Institutt for sosialantropologi

  • +47 55 58 92 63

Hilde.Ellefsen@uib.no

Gro Aases bilde

Gro Aase

Administrasjonssjef, Fellesadministrasjonen for Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi

Institutt for sosialantropologi

  • +47 55 58 92 57

Gro.Aase@uib.no