Hjem
Arboretet og Botanisk hage, Milde

Rosariet

I sørhellingen mot Fanafjorden ligger Arboretets Rosarium, en utstilling av over 500 ulike roser (slekten Rosa). Rosesamlingen er ikke bare Norges største, men også en av Nordens største.

Rosariet viser rosenes variasjon, mangfold og historie. Derfor har vi også noen roser som mistrives hos oss, men som representerer milepæler i rosenes historie eller karaktertrekk som er viktige for å forstå rosenes slektskap. Enkelte roser må dyrkes i potter og tas inn i vinterhalvåret, enten fordi de ikke tåler frost eller fordi de blir syke av bladsopper i lange regnværsperioder.

Rosariet er delt i tre deler: Villrosebakken, Den moderne flaten og Den historiske bakken.