Hjem

Institutt for biomedisin

Collage av BB-bygg, flasker, studenter i auditorium i vrimlearealet

Institutt for biomedisin står for utdanning og forskning på biologiske mekanismer innen menneskets helse og sykdom.

Vi undersøker molekylære sykdomsmekanismer og bruker kunnskapen vår til utvikling av ny diagnoseverktøy og terapi.
Vi har et stort interessespektrum som omfatter

  • kreft
  • nevrovitenskap
  • nevropsykiatriske lidelser
  • protein biologi
  • celle- og molekylærbiologi
  • fysiologi
  • nanoteknologi

Ved Institutt for biomedisin utdanner vi fremtidige forskere ved å tilby et masterprogram og en forskerskole. Rundt 200 ansatte danner kjernen til de ti tematisk organiserte forskningsgruppene. Tre teknologiske kjernefasiliteter er åpne til alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Den vitenskapelige forelesningsserien BBB seminar startet i 2003 og har blitt en populær del av instituttets forskningsformidling.

KARRIEREDAG
Brita Solveig Pukstad

NTNU til UiB for å lære karriereveiledning

For tredje år på rad arrangerte Det medisinske fakultet karrieredag for sine PhD-studenter. NTNU kom på besøk fra Trondheim for å lære.

Strukturbiologi
arc

Hukommelsens hovedregulator Arc - nå fant vi 3D strukturen

Arc er et protein som er gjerne omtalt som hukommelsens hovedregulator. Det har likhet med noen virusproteiner, og kan danne virus-lignende capsid partikkler. Vi har lykket til å oppløse den tredimensjonale strukturen for første gang.

forskningsformidling
Glad barn spiser frukt

Les om vår forskning i Aftenposten Viten

I forskergruppen Biogjenkjenning og firmaet Pluvia forsker de på enzymet som er ødelagt i pasienter med Føllings sykdom. I en artikkel i Aftenposten Viten beskriver forsker Marte Innselset Flydal hvordan de vil lage "molekylære krykker" som skal hjelpe enzymet til å fungere bedre.

Workshop oktober 2018
Image
okt 17

Andor Acadamy - workshop på Dragonfly og Imaris

Velkommen til en 2-dagers workshop 17.-18. okt. på Dragonfly konfokal-mikroskopet og bildeanalyseprogrammet Imaris, med Andor Academy teamet og representanter fra Bitplane (Imaris).

IBM flyers

Tall og fakta for 2018

Hvor mange ansatte har vi? Og hva forsker vi på? Last ned et infoblad med de viktigste tallene om Institutt for biomedisin.

logos

Kjernefasiliteter:
MIC (Microscopic Imaging Centre)
PROBE (Proteomics Unit at the University of Bergen)
BiSS (Biophysics, Structural Biology, and Screening)

Våre kjernefasilisteter er tilgjengelige for brukere fra Universiteter og Høyskoler fra hele Norge. Tanken bak kjernefasilitetskonseptet er å gjøre sofistikert vitenskapelig utstyr og høyt spesialisert personell tilgjengelig for et bredt spekter av brukere. Til gjengjeld bidrar kjernefasilitetsbrukere økonomisk til driftskostnader ved å betale et fast gebyr for tjenester som tilbys.