Hjem

Institutt for biomedisin

Mikroskopisk bilde av en nervecelle som ligner på en blomst

Institutt for biomedisin står for utdanning og forskning på biologiske mekanismer innen menneskets helse og sykdom.

Vi undersøker molekylære sykdomsmekanismer og bruker kunnskapen vår til utvikling av ny diagnoseverktøy og terapi.
Vi har et stort interessespektrum som omfatter

 • kreft
 • nevrovitenskap
 • nevropsykiatriske lidelser
 • protein biologi
 • celle- og molekylærbiologi
 • fysiologi
 • nanoteknologi

  Ved Institutt for biomedisin utdanner vi fremtidige forskere ved å tilby et masterprogram og en ph.d.- og forskerskole. Rundt 200 ansatte danner kjernen til de ti tematisk organiserte forskningsgruppene. Tre teknologiske kjernefasiliteter er tilgjengelige for alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Den vitenskapelige forelesningsserien BBB seminar startet i 2003 og har blitt en populær del av instituttets forskningsformidling.

  en «lockdown» erfaring
  Pictures of Monica Hellesvik, Hanne Øye, Henriette Aksnes

  Å forske fra hjemmekontor

  Torsdag 12. mars ble Universitetet i Bergen på kort varsel stengt ned og ansatte og studenter forlot sine studie- og arbeidsplasser, bekymret over den nylig erklærte pandemisituasjonen og hvordan de neste ukene og månedene kom til å bli.

  Medisinhistorie
  mann titter inn på monter

  De ukjente forskningspionerene – fram i koronalyset

  De færreste vet hvem forskerne Agnar Nygaard og Kjell Kleppe var, men på 1960-tallet var de i verdenseliten og etablerte et fagfelt som la grunnlaget for dagens korona-testing. Nå er det åpnet to nye permanente utstillinger om pionerene.

  Nyhet | Forskning
  Marc Niere og Mathias Ziegler

  Oppdaget et viktig protein for cellenes energiomsetting

  Forskere ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen har gjort et stort bidrag til oppdagelsen av et protein som spiller en grunnleggende rolle i energistoffskiftet i menneskeceller.

  Nyhet | Forskning
  Rat in the lab

  Dyremodell gir ny info om enzym knyttet til idrettsprestasjoner

  Genforskjeller i enzymet GADL1 kan forklare medfødte forskjeller i muskelstyrke og nyrefunksjon, viser ny UiB-forskning.

  Innovasjon
  Bilde av forskerne fra UiB og HelseBergen som er med på samarbeidet

  Samarbeider om utvikling av Porfyri-behandling

  Professor Aurora Martinez ved Institutt for Biomedisin leder sammen med overlege Aasne K. Aarsand et tverrfaglig team som samarbeider om utvikling av ny behandling for akutt intermitterende porfyri (AIP).

  logos

  Kjernefasiliteter:
  MIC (Microscopic Imaging Centre)
  PROBE (Proteomics Unit at the University of Bergen)
  BiSS (Biophysics, Structural Biology, and Screening)

  Våre kjernefasiliteter er tilgjengelige for brukere fra Universiteter og Høyskoler fra hele Norge. Tanken bak kjernefasilitetskonseptet er å gjøre sofistikert vitenskapelig utstyr og høyt spesialisert personell tilgjengelig for et bredt spekter av brukere. Til gjengjeld bidrar kjernefasilitetsbrukere økonomisk til driftskostnader ved å betale et fast gebyr for tjenester som tilbys.