Hjem
Institutt for biomedisin
Studie

Studieseksjonen

Studietilbudet ved Institutt for biomedisin administreres av studieseksjonen.

Bibliotek BBB
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

Hovedinnhold

Studieseksjonens funksjon er å koordinere og bistå med praktiske og administrative oppgaver knyttet til alle instituttets emner for ulike studieprogram ved fakultetet. Seksjonen har også et administrativt ansvar for masterprogrammet i biomedisin

 

  ARBEIDSOPPGAVER:

  Studenthenvendelser som gjelder instituttets emner.

  Timeplanlegging med tanke på studentgruppenes helhetlige studiesituasjon så vel som faglige og praktiske hensyn.

  Planlegging og gjennomføring av praktiske aktiviteter for all vår undervisning:

  • laboratorieøvelser i kjemi og biokjemi
  • kurs i fysiologi, histologi og disseksjon
  • TBL (Team Based Learning)

  Testing og eksamensarbeid, inkl. tilrettelegginger ved eksamen og klagebehandling.

  Oppfølging av masterprogramet i biomedisin, fra rekruttering og opptak, med oppfølging underveis og fram til avsluttende eksamen. Sekretærfunksjon for programutvalget.

  Studentutveksling, saksbehandling og rettledning av innreisende studenter som ønsker å ta emner eller hospitere ved instituttet, men også for utreisende masterstudenter i biomedisin.

  Informasjonsformidling og koordinering med fakultet og andre institutt, samt kvalitetssikring (evaluering og rapportering). 

  Ansvar for den anatomiske samlingen på BB-bygget, og organisering av aktiviteter i forbindelse med (skole)besøk til instituttet.