Hjem
Institutt for biomedisin
Nyhet

Internasjonal Fibrosekonferanse i Bergen

Den 23. og 24. mai 2019 møtte noen av verdens ledende fibrose- og kreftforskere i Bergen på en internasjonal fibrosekonferanse med temaet "Nye verktøy for å studere fibrotisk stroma".

Gruppebildet av konferansedeltakerne
Foto/ill.:
Torstein Ravnskog

Hovedinnhold

Under møtet ble det diskutert nye funn i grunnforskning og klinisk forskning på bindevevsceller i fibrose og svulster. Representanter fra tre bioteknologiselskaper viste sine resultater i pågående arbeid for å utvikle medisiner som fokuserer på å begrense fibrose og tumorvekst ved å lede ut rettede stroma-targeting-celler.

Foredragsholderne i Bergen inkluderte:

  • Geir Christensen, Universitetet i Oslo
  • Donald Gullberg, Universitetet i Bergen
  • John Marshall, Barts Cancer Institute, England
  • Roya Navab, Toronto Agnes Noel, Liège, Belgia
  • Christopher McCulloch, Toronto
  • Valerie Weaver, UCSF, San Francisco
  • Arne Östman, Karolinska Institutet, Stockholm

Dette var den tredje konferansen som fant sted innenfor rammen av prosjektet MOTIF. Prosjektet er et fire-årig samarbeid mellom Norge og Nord-Amerika, finansiert av Diku. I år har Professor Donald Gullberg fra Institutt for biomedisisin invitert de andre partnerne fra University of Toronto, Canada og UCSF, USA. Den første MOTIF-konferansen ble arrangert i Toronto i 2017, den andre ved UCSF i 2018. Konferansen ble holdt på Hotel Terminus og under konferansedagen holdt eierfamilien et vel mottatt innlegg om hotellets interessante historie.

Verdensledende brystkreftforsker besøkte Institutt for biomedisin

Professor Valerie Weaver fra University of California in San Francisco gav i tillegg et foredrag ved CCBIO seminarserien på Institutt for biomedisin.

Professor Weaver har trukket til seg stor internasjonal oppmerksomhet. Det startet med en forskningsartikkel i 2005, der hun brukte eksperimentelle systemer for å vise at et tett bindevev er en viktig faktor for vekst av tumorer.

I 2009 ble disse resultatene tatt videre ved å vise at en viss type reseptorer på celleoverflaten - integriner - bruker mekanotransduksjon for å kjenne til stivhet til bindevevet. I tumorer av brystkreft kan dette stimulere tumorvekst.

Begge disse studiene har hatt stor innvirkning, og Professor Weaver er nå en verdensledende ekspert innen mekanotransduksjon. I seminaret med tittelen "Forcing tumor risk, transformation and aggression" ble betydningen av mekanotransduksjon i ulike aspekter av tumorvekst diskutert.

Referanser

  1. Paszek, M.J. et al. Tensional homeostasis and the malignant phenotype. Cancer Cell 8, 241-254 (2005)
  2. Levental, K.R. et al. Matrix crosslinking forces tumor progression by enhancing integrin signaling. Cell 139, 891-906 (2009)