Hjem
Institutt for biomedisin
FORskningsnytt

GADL1, et nytt enzym som kan forbedre atletisk ytelse

Karnosin spiller en viktig rolle som antioksidant, pH-buffer og nevromodulator og fikk nylig økende oppmerksomhet som biomarkør for mange sykdomstilstander som Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom. Forskningsgruppen for Nevrotargeting ved Institutt for biomedisin har nå oppdaget et nytt enzym, Glutamate Decarboxylase Like 1 (GADL1) som spiller en rolle i produksjonen av karnosin.

Couple walking in the forest
Foto/ill.:
Peter Kee on unsplash.com

Hovedinnhold

Les hele artikkelen på engelsk her: https://www.uib.no/en/biomedisin/142582/gadl1-novel-enzyme-improve-athle...