Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Statutter for bnkf

Statutter

Teksten "regulation" og en hånd som trykker på "skiltet"
illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

På Nettverksmøtet 4. desember 2019, vedtok deltakende medlemmer enstemmig de følgende statuttene for nettverket. Vedtektene er da i tråd med den praksisen som har utviklet seg fra 2012:

Formål
Formålet med nettverket skal være å rekruttere kvinner til faget, rekruttere kvinner til forskning og å støtte opp om kvinner i filosofi i Bergen. Dette formålet oppfylles nettverkets arbeid med å synliggjøre kvinners bidrag til faget.

Medlemskap
Medlemskap i nettverket kan innehas av kvinner som:

  • har vært eller er studenter ved Filosofisk institutt/FoF
  • har vært eller er stipendiater/doktorgradskandidater i filosofi ved UiB
  • har vært eller er ansatt i fast eller midlertidig forsker og/eller lærerstilling ved FoF
  • har en filosofifaglig bakgrunn og arbeider med filosofi i Bergen
  • er studenter, doktorgradskandidater, ansatt ved andre institutter av UiB og arbeider med filosofiske spørsmål.
     

Medlemskap må bekreftes hvert år. Medlemmer vil få en epost med et skjema hvor de bekrefter at de fortsatt ønsker å være medlem i nettverket.
 


Ledelse
Nettverket skal ha en kvinnelig leder som velges for en to-årsperiode og rekrutteres fra følgende kategori:

• en fast ansatt ved FoF med førstekompetanse (første lektor/amanuensis, dosent, professor)


Eller
Nettverket kan ha en kvinnelig ledergruppe som fungerer i en to-årsperiode. I dette tilfellet rekrutteres én av lederne fra overstående kategori, mens de andre kan rekrutteres fra følgende kategorier:

• en fast ansatt ved FoF
• en midlertidig ansatt ved FoF
• en doktorgradskandidat ved FoF
• en masterstudent ved FoF