Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Seminarer 2011

bnkf-seminarer 2011

Her er en oversikt over de seminarene som Bergensnettverket for kvinner i filosofi arrangerte i 2011. Disse dannet utgangspunkt for tekstene i nettverkets årbok for 2011.

Hovedinnhold

Følgende innlegg ble holdt i Bergensnettverket for kvinner i filosofis seminarrekke i 2011:

15. februar:
Sidsel Aamodt: Borgerlig og klassisk famillie: Hegels familiedialektikk

12. april:
Petra Hedberg: Om annerkjennelse og frihet

12. mai:
Vigdis Kvam: Hannah Arendts Vita Activa: Sentrale begreper og deres relevans for vår tid

30. august:
Bente Madsen Taraldsøy: Hvordan kan man leve?

13. oktober:
Ragnhild Hogstad Jordahl: Identitet eller motpart - hvem er jeg i en annen mulig verden?

10. november:
Gro Rørstadbotten: Sapfo: Krigsidealenes motstemme

8. desember:
Ellen Vikersveen: Om dyrenes rolle i Nietzsches tenkning