Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Seminarer 2013

bnkf-seminarer 2013

Her er en oversikt over de seminarene som Bergensnettverket for kvinner i filosofi arrangerte i 2013. Disse dannet utgangspunkt for tekstene i nettverkets årbok for 2013.

Hovedinnhold

Følgende innlegg ble holdt i Bergensnettverket for kvinner i filosofis seminarrekke i 2011:

18. april:
Randi Elisabeth Amundsen: Erfaringens betydning for menneskelig adferd i naturen.

19. september:
Petra Hedberg: Hva er 'gjensidig, kommunikativ toleranse'?

24. oktober:
Anne Granberg: Aktiviteter eller avdekkingsformer? - Et forsøk på å avklare meningen med noen av Arendts distinksjoner i 'Vita Activa'

14. november:
Gisela Bengtsson: Hur lär sig barnet förstå de vuxna?

20. november:
Deirdre Catherine P. Smith: Språklighet - en betingelse for positiv frihet?