Hjem
Bergensnettverket for kvinner i filosofi
Seminarer 2016

bnkf-seminarer 2016

Her er en oversikt over de seminarene som Bergensnettverket for kvinner i filosofi arrangerte i 2016.

Hovedinnhold

Følgende innlegg har blitt/blir holdt i Bergensnettverket for kvinner i filosofis seminarrekke i 2016:

25. februar:
Marianne Walderhaug: Jakten på det gode liv – mulighet og motstand i frihetens tegn

17. mars:
Lone Møller: Kan den aksiomatisk-deduktive tankegangen ha en rolle å spille i dagens vitenskapelige tenkning? Eller skal den fortsette sin Tornerosesøvn i filosofihistoriebøkene?

22. september:
Gro Rørstadbotten: Retorikeren Sokrates: En kontradisjon?