Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Ekstern finansiering av forskning

NFR finansierte aktiviteter

BOA teamet gir søknadsstøtte til utvalgte NFR programmer (SFF, SFI og INFRASTRUKTUR). For andre program og prosjekttyper får fagmiljøene støtte ved eget fakultet/institutt. 

Hovedinnhold

Siden oppdateres av Vibeke Irgan