Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

NFR finansierte aktiviteter

BOA teamet gir søknadsstøtte til utvalgte NFR programmer (SFF, SFI og INFRASTRUKTUR). For andre program og prosjekttyper får fagmiljøene støtte ved eget fakultet/institutt. 

Siden oppdateres av Anne Fjellbirkeland