Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Forskning

Ut av det blå og inn i det grønne

Norge har noen av de beste vindressursene i Europa og en olje- og gassindustri med en historie som spenner over nesten 50 år. Vi har den teknologien som kreves for å utvikle vindparker til havs. Så hvorfor nøler vi?

vindturbiner til havs
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Havvind. Det magiske formularet blir nevnt når vi snakker om fremtidens energibehov.  Det gode alternativet til vindmølleparker i urørt natur. Løsningen på hva offshorenæringen skal brukes til, når petroleumsalderen er over. En enorm og evig fornybar ressurs, som bare venter på oss.

Så hvorfor går utbyggingen så langsomt?

– Å investere i vindturbiner til havs er svært kapitalkrevende. Slik vilkårene er i dag, er det bare noen få aktører som har ressursene som trengs, sier professor Berte-Elen Konow ved Det juridiske fakultet, UiB.

Grønnere retning

Gjennom sin vitenskapelige karriere har hun forsket på finansrett, med hovedvekt på panterett. Nå har hun valgt en grønnere retning for sitt vitenskapelige arbeid, og er en foregangsforsker innen sustainable finance. Hun er også  det juridiske fakultets representant i UiBs strategiske utvalg for klima- og energiomstilling og tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre (BOW).

Konow er i startfasen på et stort forskningsprosjekt som ha som siktemål å se om Norges regler for pant og registrering av verdier er moderne nok og gir tilstrekkelig handlingsrom for de bedriftene som er i en omstillingsfase. Sammen med kollegaer ved UiB og NHH skal hun løfte fram problemstillinger og løsninger, og gi noen anbefalinger om bærekraftig finansiering av havvindmøller.

– Skal vi nå bærekraftsmålene, er det store løft som må til. Å finansiere den nødvendige omstillingen kan verken gjøres av privat eller offentlig sektor alene, sier Konow.

Sustainable finance

Behovet for sustainable finance er løftet fram av FN. EU, som er part i Paris-avtalen, har også forpliktet seg til å bidra til at landene blir ledende innen bærekraftig finans.

Norsk maritim næring har allerede mye av infrastrukturen, teknologien og kompetansen som skal bidra til omstillingen.  Internasjonalt er havvindmarkedet i rivende utvikling. Bare i fjor ble det bygd 15 nye havvindparker i Europa, skriver Teknisk Ukeblad.

Men loven som regulerer utvinning av energi til havs, Havenergiloven, ble laget for en annen tid, hvor utvinning av olje og gass var Norges hovedvirksomhet i Nordsjøen. Nå er vi på vei inn i turbinenes tidsalder.

Skal vi legge til rette for en storstilt utbygging, bør flere aktører kunne investere, mener Konow.

– Spørsmålet er om vi skal vente på at de store aktørene tar alt, eller om vi skal legge til rette for at flere aktører kan bidra i utbyggingen av vindparker til havs. Jeg vil finne ut om reglene som gir de finansielle rammevilkårene for de som vil investere er gode nok, sier Konow.

Konows tilrådinger vil ha overføringsverdi til andre former for bærekraftig finans. Lovavdelingen i Justisdepartementet følger forskningen hennes med interesse. I ytterste konsekvens kan tilrådingene fra UiB-professoren føre til en lovendring som gjør at utbyggingen av vindkraft i Nordsjøen går raskere.

– Jeg kjenner på en indre utålmodighet etter å komme i gang. Vi har ikke mye tid å miste.