Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Nyhet

Energidirektør – ny stilling ved UiB

Ved Universitetet i Bergen lyses det nå ut en ny stilling som energidirektør, hvor et overordnet ansvar for å lede det tverrfaglige satsingsområdet på klima og energiomstilling er kandidatens hovedoppgave.

Lyspære og vindmøller
Foto/ill.:
http://68.media.tumblr.com/23696cf9883028089ee509b4cab24d62/tumblr_inline_nmupqro7Mn1tqpbe6_500.jpg

Hovedinnhold

Tverrfaglig tilnærming
De grunnleggende rammevilkårene for den fremtidige samfunnsutviklingen vil blant annet være avhengig av klimaforhold og energitilgang. For å klare overgangen til et lavutslippssamfunn må utviklingen av kunnskap om energibruk, energiomstilling og samfunnsorganisering involvere alle fakultet ved UiB. Perspektiv fra forskning innenfor humaniora, helse, juss, samfunnsvitenskap og psykologi er viktig for å forstå prosessen omkring energiomstilling og utviklingen av bærekraftige energiløsninger. 

Klart satsingsområde for UiB
«Hav, Liv og Samfunn» er de tre strategiske satsningsområdene til UiB for perioden 2016-2022, hvor klima og energiomstilling er et svært sentralt tema. Gjennom å opprette klynger, danne sentre, øke tverrfaglig samarbeid, samt inkludere eksterne partnere, vil UiB forsøke å markere seg som et av Europas sterkeste universitet innenfor klima og energiomstilling. Den kommende energidirektøren vil, sammen med en klimadirektør og den faglige ledelsen ved det matematiske- og naturvitenskaplige fakultet, ha et overordnet ansvar for å lede det tverrfaglige satsingsområdet. Energidirektøren vil ha ansvar for å organisere og lede samarbeid om forskning, utdanning og innovasjon på tvers av fagfelt og fakultet - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Energidirektøren vil også delta i strategisk utvalg for klima og energiomstilling og være sekretær for styringsgruppa for klima og energiomstilling.

Her finner du stillingsannonsen.